Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch về triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 29/07/2019 | 15:58  | Lượt xem: 351

Ngày 197/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây