Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 22/10/2019 | 11:04  | Lượt xem: 635

Nội dung xem tại đây