Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2019
Ngày đăng 04/11/2019 | 15:59  | Lượt xem: 296

Nội dung xem chi tiết tại đây