Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III
Ngày đăng 11/11/2019 | 09:36  | Lượt xem: 1212

Ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch số 93/H-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III

Nội dung chi tiết xem tại đây