Chỉ đạo điều hành

Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 21/06/2021 | 16:52  | Lượt xem: 519

Ngày 17/6/2021, Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 180/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung chi tiết xem tại đây