văn hóa - xã hội

Họp ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Ngày đăng 03/11/2017 | 11:02 AM  | Lượt xem: 249

Ngày 2/11/2017, tại Phòng họp số 2, Quận ủy, ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận đã họp đánh giá kết quả 11 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết năm 2017 và 2018

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – QUV, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận, phó chủ tịch UBND phụ trách VH-XH phường, trưởng công an 14 phường.

Tại hội nghị đồng chí Phó trưởng công an quận, Phó ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả 11 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết năm 2017 và năm 2018. Theo đó, Ban chỉ đạo từ quận đến phường đã tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, triển khai tốt đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, mại dâm với nhiều đợt cao điểm, tập trung rà soát, kiểm soát địa bàn ngăn ngừa việc sử dụng, mua bán, vận chuyển các loại ma túy; phòng ngừa mua bán, sử dụng ma túy, nhất là các dạng MTTH mới, phát hiện 197 vụ 253 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý hình sự 181 vụ 231 đối tượng, đạt 144,8% . Xử lý hành chính 16 vụ 22 đối tượng. Tang vật thu giữ 38,475g heroin; 10201,579g MTTH, 2,097 kg cần sa, 2,596 kg thuốc phiện, 32 XM, 22 ĐTDĐ và số tiền 56,55 triệu đồng và nhiều tang vật vi phạm khác. Đã khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy. Phát hiện, bắt 12 vụ 40 đối tượng liên quan đến mại dâm. Lập hồ sơ truy tố 04 vụ 04 đối tượng môi giới mại dâm, xử lý hành chính 08 vụ 36 đối tượng hoạt động mại dâm. Thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử án ma túy, mại dâm; Triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai, đến nay đã lập hồ sơ đưa 73 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đạt 243% chỉ tiêu được TP giao; cai nghiện tại cộng đồng và gia đình cho 49 người nghiện, đạt 245% chỉ tiêu được giao; Vận động 158 người nghiện đi cai tự nguyện tại các Trung tâm của Thành phố, đạt 132% chỉ tiêu được giao. Tất cả 14/14 phường đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2018.

Kết luận hội nghị đồng chí Đinh Thị Thu Hương – QUV, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo định hướng một số nội dung:

Thứ nhất, ghi nhận kết quả, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ quận, phường, trong 11 tháng đầu năm, các đơn vị đã chủ động triển khai có hiệu quả, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, mại dâm, các chỉ tiêu cai nghiện đạt cao so với kế hoạch Thành phố giao.

Thứ hai, để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ năm 2018, đề nghị các ngành thành viên BCĐ quận, các phường tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp như trong thời gian vừa qua; điều tra cơ bản nắm tình hình diễn biến liên quan đến ma túy, mại dâm không để phát sinh mới các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp, giải pháp, có kế hoạch triển khai để nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2018

Thứ ba, giao Phòng Lao động TBXH chủ trì, phối hợp với Công an quận, Ban tuyên giáo Quận ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin tiếp tục triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động trong công tác phòng chống mại dâm, ma túy, đăng tải các thông tin trên Cổng TTĐT quận, phường, đài truyền thanh, tổ chức nói chuyện chuyên đề… để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, đối tượng và nhân dân trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Thứ tư, đề nghị Tòa án nhân dân quận phối hợp với Phòng LĐTBXH quận, Công an quận, Phòng Văn hóa – Thông tin, các phường tăng cường tuyên truyền, có các giải pháp để thực hiện tốt hơn các vụ xét xử lưu động để nhân dân được biết, đến dự nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xét xử lưu động.

Thứ năm, đề nghị Công an quận chỉ đạo Công an các phường khẩn trương rà soát đối tượng, nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, trên cơ sở các đối tượng đang quản lý cai tự nguyện của năm 2017 để xác định nguồn thực hiện chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc cho năm 2018. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng với các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng chống mại dâm, ma túy trong năm 2017.

Thứ sáu, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Công an, Phòng Lao động TBXH, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các phường liên quan đến kinh phí của công tác phòng chống mại dâm, ma túy năm 2017 để đề nghị quận điều chỉnh, bổ sung trong năm 2018 nhằm sát với tình hình thực tế góp phần làm tốt công tác phòng chống mại dâm, ma túy trên địa quận năm 2018.

Các đại biểu dự họp BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp