văn hóa - xã hội

Quận Long Biên triển khai Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017
Ngày đăng 04/12/2017 | 14:39 PM  | Lượt xem: 289

Thực hiện kế hoạch số 4500/KH - SYT ngày 22/11/2017 của Sở Y tế Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/11) năm 2017.

          Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành kế hoạch 407/KH-UBND ngày 24/11/2017 về  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề "Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số", nội dung truyền thông trọng tâm của Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam là khuyến khích các cặp vợ chồng tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ chính trị về công tác dân số trong tình hình mới.

          Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ đề, ý nghĩa, nội dung của Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, cũng như những thành tựu, kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn thách thức trong công tác DS-KHHGĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Từng bước khẳng định tính chiến lược, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự nghiệp phát triển bền vững của quận Long Biên nói riêng và của Thành phố nói chung. Đồng thời, tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thế, các tầng lớp nhân dân với công tác DS-KHHGĐ nhằm thực hiện các mục tiêu về Dân số và phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo.

          Ủy ban nhân dân Quận giao Trung tâm Dân số - KHHGĐ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các phường tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn quận đảm bảo mục tiêu đã đề ra; Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động; tổ chức các tụ điểm kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam và Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017 gắn với tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017; bên cạnh đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các thông điệp chính Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017; các nội dung về Dân số và phát triển, định hướng công tác Dân số trong thời gian tới...đồng thời, hướng dẫn các phường tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam; tổng hợp, báo cáo Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố về kết quả thực hiện.

          Giao UBND các phường xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam tại cơ sở đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các mục tiêu chính sách Dân số và phát triển, các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi, tuyên truyền lồng ghép các nội dung, hoạt động, giải pháp thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020", các nội dung mới về Dân số và phát triển thông qua các hội nghị chuyên đề, lồng ghép trong các nội dung sinh hoạt tại khu dân cư, các câu lạc bộ của phường.

          Việc triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017 trên địa bàn quận Long Biên sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sức khoẻ, hạnh phúc của mỗi người dân, góp phần làm chuyển biến căn bản nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc duy trì, giữ vững mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh dần đưa về tỷ lệ phù hợp, nâng cao chất lượng Dân số một cách toàn diện./.