văn hóa - xã hội

Quận Long Biên tổ chức tập huấn về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Ngày đăng 11/11/2018 | 15:30  | Lượt xem: 2497

Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 26/10/2018 của UBND quận Long Biên về tổ chức sơ tuyển sức khoẻ, khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019, sáng ngày 9/11/2018, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Ban Chỉ huy quận sự quận phối hợp tổ chức lớp tập huấn về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự phục vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận năm 2019 được giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các phường; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ được giao theo dõi, giám sát công tác sơ tuyển sức khỏe NVQS thuộc các đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy quận sự quận; các đồng chí là thành viên Tổ sơ tuyển sức khỏe NVQS của Trung tâm Y tế quận và 14 phường.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Ban Chỉ huy quận đã quán triệt về mục đích, yêu cầu trong sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; rút kinh nghiệm trong những lần tổ chức trước và hướng dẫn chi tiết về chuyên môn trong chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị, các bước tiến hành thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế – Quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự và Hướng dẫn liên ngành số 4794/HDLN-SYT-BTLTĐ ngày 14/10/2016 của Sở Y tế Hà Nội – Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Thông tư 16; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và từng cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Lớp tập huấn được tổ chức đúng quy định, nghiêm túc và đảm bảo chương trình đề ra.