văn hóa - xã hội

Quận Long Biên triển khai Hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018 đến năm 2020
Ngày đăng 28/12/2018 | 08:15  | Lượt xem: 24484

Theo chỉ đạo của Thành phố, từ ngày 04/10/2018, UBND quận Long Biên đã triển khai Hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2018 đến năm 2020 với 2 Điểm cảnh báo cấp 2 ở quận và 14 Điểm cảnh báo cấp 3 ở 14 phường.

Từ ngày 04/10/2018, thành phố Hà Nội đã triển khai hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018 – 2020 ở 3 cấp với các Điểm cảnh báo Trung tâm; Điểm cảnh báo cấp 1 (tại Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); các Điểm cảnh báo cấp 2 tại các quận/huyện/thị xã và các Điểm cảnh báo cấp 3 tại các xã/ phường/ thị trấn. Hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm được thiết lập nhằm xử lý nhanh các thông tin, sự cố về ATTP; góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các Điểm cảnh báo nhanh có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, tổ chức kiểm tra xác minh, xử lý thông tin và cảnh báo tới cộng đồng.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, quận Long Biên đã thiết lập 2 Điểm cảnh báo nhanh cấp 2 ở quận và 14 điểm cảnh báo cấp 3 ở 14 phường để tiếp nhận các thông tin phản ánh về mất ATTP và sự cố về ATTP, cụ thể:

- Điểm cảnh báo cấp 2 tại phòng Y tế: có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh về mất ATTP, sự cố về ATTP trên địa bàn quận thuộc lĩnh vực y tế quản lý; tổ chức kiểm tra xác minh thông tin tiếp nhận được, tham mưu UBND quận xử lý vi phạm và cảnh báo tới cộng đồng. Số điện thoại thường trực là: 0984.093.266 của đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt – Trưởng phòng Y tế và 0984.519.609 – bà Khuất Thị Dung – phó trưởng phòng Y tế.

- Điểm cảnh báo cấp 2 tại phòng Kinh tế: có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh về mất ATTP, sự cố về ATTP trên địa bàn quận thuộc lĩnh vực lĩnh vực công thương, nông nghiệp quản lý; tổ chức kiểm tra xác minh thông tin tiếp nhận được, tham mưu UBND quận xử lý vi phạm và cảnh bảo tới cộng đồng. Số điện thoại thường trực là: 094.624.5768 – ông Lê Trung Dũng – Phó trưởng phòng Kinh tế.

- Điểm cảnh báo cấp 3 tại 14 phường (do Trạm Y tế là thường trực): có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh về mất ATTP, sự cố về ATTP trên địa bàn phường; tổ chức kiểm tra xác minh thông tin tiếp nhận được, tham mưu UBND phường xử lý vi phạm và cảnh bảo tới cộng đồng. Số điện thoại thường trực là số điện thoại của các đồng chí Trưởng trạm Y tế phường.

Ngoài ra, tại Trung tâm Y tế quận vẫn duy trì đường dây nóng (091.223.0111 – ông Phạm Tuấn Tứ - Phó giám đốc) để tiếp nhận các thông tin phản ánh về ngộ độc thực phẩm.

Trong thời gian qua, Quận Long Biên đã phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tập huấn cho thành viên BCĐ An toàn thực phẩm, bộ tham gia các Điểm cảnh báo nhanh của quận và 14 phường; tuyên truyền rộng tãi đến nhân dân về Hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP và niêm yết công khai số điện thoại thường trực của các Điểm cảnh báo trên Website của quận và phường, các nhà văn hóa các tổ dân phố, bản tin tại các chợ,…

Để đảm bảo Hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP đi vào hoạt động có hiệu quả, người dân hãy chủ động cung cấp thông tin qua số điện thoại thường trực của các Điểm cảnh báo nhanh đã nêu trên khi phát hiện những biểu hiện mất ATTP hoặc sự cố về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm ở khu vực đang sinh sống hoặc trong quá trình tiêu dùng, sử dụng thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố./.

Đường dẫn thông tin đường dây nóng về mất an toàn thực phẩm: https://longbien.hanoi.gov.vn/-uong-day-nong-ve-attp