văn hóa - xã hội

Tổng kết phong trào phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS năm 2017
Ngày đăng 12/02/2018 | 16:10  | Lượt xem: 1480

Sáng ngày 12/02/2018, Ban chỉ đạo 138 quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào - Công an thành phố Hà Nội. Lãnh đạo quận Long Biên có đồng chí Vũ Văn Hùng - Uỷ viên BTV, Trưởng Công an quận; cùng các đồng chí là thành viên BCĐ 138 và BCĐ phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS quận; Lãnh đạo Đảng uỷ, Ban chấp hành, Đội trưởng các đội nghiệp vụ - Công an quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Phó Chủ tịch UBND phụ trách VHXH; Trưởng Công an, Trưởng Ban BVDP các phường trên địa bàn.

Thay mặt BCĐ 138, đồng chí Trung tá Ngô Quốc Chiến - Đội trưởng Tổng hợp Công an quận công bố Quyết định thành lập BCĐ xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng - Phó Trưởng Công an quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt từ quận đến cơ sở, hoạt động BCĐ 138 và BCĐ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được Công an Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Đ/c Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào - CATP tặng giấy khen cho các tập thể được khen thưởng

Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, năm 2017, đã điều tra, khám phá trên 530 vụ với 818 đối tượng. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao về đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ án. Đặc biệt, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng phong trào phát triển ngày càng lớn mạnh, hiệu quả, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của Quận nói riêng, Thành phố nói chung.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác quản lý người nghiện và lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện đạt kết quả tốt: lập hồ sơ đưa 71 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc đạt 273% kế hoạch thành phố giao, cai nghiện tại cộng đồng và gia đình cho 49 người đạt 245%. Qua các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đã phát hiện, khám phá 200 vụ, 256 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Xử lý hình sự 182 vụ, 232 đối tượng (đạt 145% kế hoạch giao).

Lực lượng Công an quận, phường duy trì tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính thường xuyên, đột xuất, nhất là tại các khu vực tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; tiếp tục duy trì không để phát sinh tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm cũng như cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động mại dâm. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP quận Long Biên năm 2017.

Đ/c Đinh Thị Thu Hương - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen cho các tập thể được khen thưởng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động BCĐ 138 và BCĐ phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trong năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân mà đặc biệt là Thủ trưởng một số đơn vị, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” còn hạn chế dẫn đến các nội dung hoạt động công tác phòng, chống tội phạm còn hình thức, chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế tại đơn vị. Công tác phát hiện, quản lý người nghiện và đối tượng sau cai còn hạn chế...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào - Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các BCĐ trong năm qua. Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tập trung thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiện toàn mới BCĐ 138 quận, phường trên cơ sở sát nhập 2 BCĐ 138 và BCĐ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, chủ động tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận, Đảng ủy, HĐND, UBND phường xây dựng và triển khai các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018. Xây dựng chương trình công tác theo đúng định hướng của Thành phố, sát với tình hình địa bàn; duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc của các thành viên BCĐ, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS nói riêng.

3. Cấp uỷ, Chính quyền các phường cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo BCĐ 138 các phường, các ban ngành, đoàn thể phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường trong việc tổ chức xây dựng phong trào nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng. Chủ động đề xuất, vận dụng các cơ chế, chính sách để quan tâm, chăm lo đời sống, động viên lực lượng BVDP, TTĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. BCĐ các phường tiếp tục thực hiện các giải pháp tập trung, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” và Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại phường và lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn quận. Không để tệ nạn mại dâm tái diễn hoạt động trở lại ở địa bàn công cộng và tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Duy trì chế độ giao ban theo quý, báo cáo định kỳ, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm những công tác còn hạn chế, thiếu sót.

5. BCĐ 138 các phường, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp cần bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Thành phố, Quận về công tác an ninh quốc phòng, căn cứ tình hình thực tế cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương, đơn vị với các mô hình, chuyên đề thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hùng - Uỷ viên BTV, Trưởng Công an quận thay mặt ngành Công an tiếp thu thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội và đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận. Năm 2018, lực lượng Công an sẽ tích cực hơn trong công tác dự báo tình hình, chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận./.