văn hóa - xã hội

Kết quả hoạt động thăm, tặng quà đối với người có công và các đối tượng xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Ngày đăng 02/03/2018 | 17:52  | Lượt xem: 1010

.

* Quy định các mức quà và số lượng quà được tặng nhân Tết nguyên đán 2018

- Quà từ nguồn Trung ương:  Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CTN ngày 15/01/2018 của Chủ tịch nước:

Mức 400.000 đồng/người: Cán bộ Lão thành cách mạng; Cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, LĐKC; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh tỷ lệ từ 81% trở lên; NCC giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; Người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 81% trở lên.

Mức 200.000 đồng/người: Thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người HĐKC bị nhiễm CĐHH dưới 81%; Cán bộ bị địch bắt tù đày.

Tổng số đối tượng trên địa bàn quận được hưởng từ nguồn Trung ương là 3.473 người, số tiền là 712.600.000đ.

- Quà từ nguồn của Thành phố Hà Nội: Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội

+ Đối tượng chính sách

Mức quà 500.000 đồng/người: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, AHLĐ trong kháng chiến; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm KNLĐ từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm KNLĐ từ 41% trở lên; Lão thành cách mạng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Cán bộ Tiền khởi nghĩa; Đại diện của thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người HĐKC bị nhiễm CĐHH; Người hoạt động cách mạng, HĐKC bị địch bắt tù đày.

Mức quà 300.000 đồng/người: Đại diện thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà); Con đẻ người Người HĐKC bị nhiễm CĐHH; Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ (QĐ 142); Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên (QĐ 53); Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào (QĐ 62) (đang hưởng trợ cấp hàng tháng).

+ Đối tượng người cao tuổi: Tròn 100 tuổi: 1 triệu đồng/người, 5m lụa đỏ và thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước; tròn 90 tuổi: 600.000 đồng/người và thiếp mừng thọ của chủ tịch UBND Thành phố.

 + Đối tượng hộ nghèo: 300.000 đồng/hộ.

 + Đối tượng nữ cựu thanh niên xung phong: Tặng quà cho 10 nữ cựu thanh niên xung phong cô đơn, không hưởng trợ cấp hàng tháng, có hoàn cảnh khó khăn. Mức: 500.000 đồng/người.

 Tổng số đối tượng trên địa bàn quận được hưởng từ nguồn Thành phố Hà Nội là 4.231 người, số tiền là 1.828.300.000đ

- Quà từ nguồn của quận Long Biên: Căn cứ Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND Quận:

+ Đối tượng chính sách:

  Mức quà 500.000 đồng/người:  Anh hùng LLVT, AHLĐ; Cán bộ Tiền khởi nghĩa; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh từ 21% trở lên; Bệnh binh 41% trở lên; Người có công giúp đỡ cách mạng; Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng;  Người HĐKC bị nhiễm CĐHH; Cán bộ bị địch bắt tù đày; Đại diện của thân nhân chủ yếu của liệt sĩ;

 Mức quà 300.000 đồng/người: Đại diện thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà); Con đẻ người Người HĐKC bị nhiễm CĐHH; Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ (QĐ 142); Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên (QĐ 53); Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào (QĐ 62 - đang hưởng trợ cấp hàng tháng); người đang hưởng trợ cấp tuất NCC hàng tháng mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn...

 + Đối tượng BTXH: Người cao tuổi: Mừng thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi: 1 triệu đồng/người và 01 bức thọ tỷ nam sơn; người tròn 90 tuổi: 500.000 đồng/người. Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hiện mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn…: 300.000 đồng/người. Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng TC XH hàng tháng: 300.000 đồng/người; Người từ đủ 16-22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng học phổ thông, học nghề, TH chuyên nghiệp, CĐ, ĐH (văn bằng 1 ) đang hưởng TCXH hàng tháng: 300.000 đồng/người;

+ Hộ nghèo và cận nghèo

  Hộ nghèo: mức 300.000 đồng/hộ

  Hộ cận nghèo: mức 200.000 đồng/hộ

+ Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt: mức 300.000 đồng/trẻ

+ Cựu thanh niên xung phong: Cựu thanh niên xung phong bị bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn: mức 300.000 đồng/người.

+ Thăm tặng quà tại nhà: Mức quà 1.500.000 đồng/người (trong đó có 01 túi quà trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đ tiền mặt) cho Cán bộ Lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi tròn 100 tuổi; Cán bộ Tiền khởi nghĩa và Thương bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH nặng tỷ lệ 81% trở lên (riêng 2 đối tượng này lựa chọn ưu tiên người có HCKK)

- Tổng số đối tượng được tặng quà từ nguồn quận là 6.113 người, số tiền là 2.379.500.000đ.

* Nét mới so với các năm trước:

- Mở rộng đối tượng được tặng quà tết gồm 1.288 người, mức 300.000 đ/ người, kinh phí 386.400.000đ: Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng TCXH  hàng tháng; Người từ đủ 16-22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, học PT, học nghề, TH chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (văn bằng thứ nhất) đang hưởng TCXH hàng tháng; Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng TCXH hàng tháng, Cựu TNXP và Tuất NCC đang hưởng TCXH hàng tháng, mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn.

- Quà từ nguồn của các phường: Ngoài các nguồn của Trung ương, Thành phố, Quận, các phường trích kinh phí tặng quà cho Người cao tuổi theo Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND Thành phố Hà Nội cho người cao tuổi trên 100 tuổi: mức 1 triệu đồng/người; người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85 tuổi: mức 500.000 đồng/người; người cao tuổi tròn 95 tuổi: mức 600.000 đồng/người; Tổng số: 3.823 người, kinh phí: 1.923.900.000đ.

- Quà từ các quỹ và XHH từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Thông qua Phòng Lao động TBXH quận, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tặng quà cho 551 hộ nghèo, cận nghèo thuộc quận mỗi hộ 500.000 đồng, kinh phí 275.500.000đ; Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tặng 50 suất quà mức 300.000 đ/suất, kinh phí 15.000.000đ.  Các phường trích từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội hội nghèo cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng số: 4.203 người, kinh phí: 1.047.300.000đ. Tặng quà từ các quỹ và nguồn xã hội hóa tổng số 4.804 lượt người được nhận quà, tổng kinh phí 1.337.800.000đ.

* Các hoạt động thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2018: Tổ chức tốt đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy Hà Nội về thăm 02 Người có công tiêu biểu tại phường Sài Đồng và Phúc Đồng theo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội. Tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo của Quận ủy đến thăm và tặng quà của các cấp tại nhà cho 08 Bà Mẹ “Việt Nam Anh Hùng”, 07 đồng chí là Cán bộ Lão thành Cách mạng, 08 người cao tuổi tròn 100 tuổi và người có công tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn lãnh đạo Quận uỷ - HĐND- UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể  đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” tại 02 nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên và Kim Sơn huyện Gia Lâm. Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu 06 Bà mẹ Việt Nam anh hùng mới được truy tặng theo Nghị định 56/2013/NĐ-CP tại phường Thượng Thanh, Cự Khối và Long Biên. Tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà một số trung tâm điều dưỡng người có công, cơ sở cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – TB&XH Hà Nội quản lý. Tổ chức đoàn đại biểu của Quận đi thăm hỏi, tặng  quà các đơn vị, cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc Quận quản lý như: Trường Trung học cơ sở Hy Vọng; Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Chùa Bồ Đề; Ban liên lạc tù đày; Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ tổng hợp 27-7; HTX công nghiệp 20-10; Công ty TNHH Tiến Thành…

Tổng cộng toàn quận có 22.444 lượt người được nhận quà của các cấp với tổng số tiền 8.182.100.000 đồng. 100% Người có công, Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; Người cao tuổi; Trẻ em có hoản cảnh đặc biệt đều nhận được quà Tết của các cấp đầy đủ và đúng chế độ.