văn hóa - xã hội

UBND quận Long Biên tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng “Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện gần dân”
Ngày đăng 13/04/2018 | 21:07  | Lượt xem: 572

Ngày 13/4/2018, UBND quận Long Biên tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng “Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện gần dân”

Tham dự hội nghị gồm các đồng chí Trưởng các phòng ban của UBND quận, các đồng chí Phó chủ tịch văn xã – trưởng bộ phận một cửa, các đồng chí cán bộ công chức bộ phận một cửa 14 phường

Đồng chí Vũ Thị Thành - QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận - trình bày các nội dung xây dựng đổi mới trong “Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thân thiện, gần dân”. Mục tiêu đổi mới mô hình hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, xây dựng hình ảnh người cán bộ “Tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, gần dân”; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đến giao dịch giải quyết các công việc hành chính.

Đ/c Vũ Thị Thành - QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận trủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào các ưu điểm cũng như bất cập trong thực hiện mô hình để tìm ra giải pháp phù hợp nhất trước khi ban hành và triển khai áp dụng mô hình tại quận. Cơ bản các đơn vị cũng thống nhất quan điểm về xây dựng “Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thân thiện, gần dân” là một trong những việc làm cụ thế, thiết thức trong công công tác cải cách thủ tục hành chính.

Các thành viên tham dự hội nghị phát biểu ý kiến đóng góp
Mô hình sẽ được UBND quận triển khai thực hiện thí điểm tại phường Đức Giang trong tháng 4/2018 và triển khai đồng bộ đến các phường còn lại trong tháng 6/2018.