văn hóa - xã hội

Quận Long Biên đón đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và đào tạo về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
Ngày đăng 10/05/2018 | 09:07  | Lượt xem: 518

Ngày 09/5/2018, đoàn công tác Bộ GD-ĐT có buổi kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của quận Long Biên tại UBND phường Thượng Thanh.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, vụ GD Mầm non, vụ GD Tiểu học, vụ GD Trung học của Bộ GD&ĐT, các đồng chí chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT Long Biên; phó Chủ tịch UBND các phường, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong quận và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các phường.

Qua kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại phường Thượng Thanh, phường Việt hưng và hồ sơ sổ sách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của quận Long Biên, đoàn đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của quận Long Biên đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự cố gắng, nhiệt tình của ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, sự đồng thuận của cộng đồng góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu của phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để mọi người dân nhận thức được giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Các thành viên trong ban chỉ đạo đã phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là các thành viên phụ trách các khối xóm. Các nhà trường đã thực hiện đúng quy chế chuyên môn, có những biện pháp tích cực nâng cao chất lượng dạy học, kích thích sự đam mê học tập của học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của huyện có trình độ, trình độ tay nghề vững, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học và giáo dục hàng năm được củng cố, tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/TT/BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Long Biên đạt kết quả:

* Về kết quả phổ cập xóa mù chữ: 14/14 phường đều đạt chuẩn về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ mức độ 2; quận Long Biên đạt chuẩn PCGD, XMC mức độ 2.

* Về kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 14/14 phường đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định. 100% các phường trên địa bàn đều có trường mầm non, các trường mầm non được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi theo quy định; có 24/28 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1,2. 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt trình độ chuẩn Trung cấp SPMN trở lên trong đó trên chuẩn 70%. 100% giáo viên được đánh giá, xếp loại khá và Xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN, trong đó 78.3% GV được xếp loại Xuất sắc. 100%  trẻ 5 tuổi ra lớp và ăn bán trú tại trường, các em được học theo Chương trình giáo dục mầm non mới. Tỷ lệ chuyên cần trẻ đến lớp đạt 97%.

* Kết quả phổ cập Giáo dục tiểu học mức độ 3: 100% các phường trên địa bàn đều có trường tiểu học, trong đó có 6/14 phường có 02 trường công lập trở lên, các trường được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, trong đó có 1 trường chất lượng cao; có 22/25 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1,2. 100% các trường tiểu học trong quận đều thực hiện mô hình dạy học 2 buổi/ngày, tổng số học sinh học 9-10 buổi/tuần đạt 100%, . 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó 95.0 % trên chuẩn. 100% các trường tiểu học có đủ giáo viên giảng dạy các môn văn hóa và các môn chuyên biệt: Mĩ thuật, Thể dục, Âm nhạc, Tin học, Ngoại ngữ, 100% các trường có giáo viên TPT chuyên trách, đủ cơ cấu về đội ngũ nhân viên. Huy động 6.409 học sinh 6 tuổi vào lớp 1 chiếm 99.89% số trẻ 6 tuổi trên địa bàn. Có 4.923 học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học chiếm 99.23%. Toàn quận có 122 học sinh khuyết tật, trong đó có 41 HS được tiếp cận giáo dục hoặc có khả năng học tập, chiếm 33.6 % số HS khuyết tật trên toàn quận.

* Về phổ cập THCS mức độ 3: Toàn Quận có 18 trường THCS, có  4/14 phường có 02 trường công lập, các trường được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong đó có 01 trường THCS ĐT Việt Hưng thuộc phường Giang Biên đang thực hiện lộ trình chất lượng cao. Số trường đạt chuẩn quốc gia là 16 trường. 100% đạt chuẩn từ CĐSP trở lên, số GV đạt trên chuẩn có 522 đ/c đạt tỷ lệ 70.9%. Toàn quận huy động 6409 học sinh 6 tuổi vào lớp 1 chiếm 100%. Số trẻ em  trong độ tuổi 11-14 tuổi  HTCT Tiểu học  đạt tỷ lệ  99.96 %. Tỷ lệ lớp 9 Tốt nghiệp THCS (cả 2 hệ) năm qua đạt 99.97%. Tổng số 10.721 em từ 15-18 trong đó tỷ lệ có bằng Tốt nghiệp THCS chiếm 99.79 % - tăng 0.1% so với năm 2016.

 Năm 2017, Quận Long Biên quy hoạch mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao để giảm tải về sĩ số cho các trường công lập đặc biệt là các trường MN. Tổng số trường xây mới năm 2017 là 05 trường; cải tạo sửa chữa lớn 07 trường; cải tạo sửa chữa nhỏ 13 trường. Quận tập trung, ưu tiên các xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại, nâng số lượng tỷ lệ trường CQG lên 67/71 – 94%.

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn, quận Long Biên tự đánh giá Quận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, PC giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.