văn hóa - xã hội

Tổ chức đoàn Người có công với cách mạng đi điều dưỡng đợt 1 năm 2018
Ngày đăng 11/05/2018 | 10:47  | Lượt xem: 588

Sáng ngày 9/10/2018, tại trụ sở UBND phường Thạch Bàn, phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công số III tổ chức đưa đoàn người có công với cách mạng của Quận đi điều dưỡng đợt 1 (từ ngày 9/5/2018 đến 14/5/2018) năm 2018 tại Đồ Sơn – Hải Phòng

Thực hiện hướng dẫn số 176/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, ngày 11/4/2018 quận Long Biên đã ban hành văn bản số 03/HD-LĐTBXH hướng dẫn các phường thuộc quận triển khai công tác điều dưỡng cho Người có công năm 2018.

Theo đó, quận Long Biên được Thành phố Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng năm 2018 là 909 người; trong đó điều dưỡng tại Trung tâm và ngoài trung tâm là 307 người; điều dưỡng tại nhà là 702 người.

Việc triển khai công tác điều dưỡng năm 2018 được chia làm 4 đợt: Đợt 1: tổng số là 60 người; thời gian: từ 7h30 ngày 9/5/2018 đến 7h30 ngày 14/5/2018; địa điểm: tại Đồ Sơn – Hải Phòng; Đợt 2: tổng số 77 người; Thời gian: từ 8h00 ngày 28/5/2018 đến 9h30 ngày 3/6/2018; địa điểm: Trung tâm điều dưỡng người có công số III – Thị xã Sơn Tây; Đợt 3: tổng số 70 người; Thời gian: từ 8h00 ngày 8/8/2018 đến 8h45 ngày 14/8/2018; địa điểm: Trung tâm điều dưỡng người có công số III – Thị xã Sơn Tây; Đợt 4: tổng số 100 người; Thời gian: từ 9h00 ngày 14/8/2018 đến 10h00 ngày 20/8/2018; địa điểm: Trung tâm điều dưỡng người có công số III – Thị xã Sơn Tây.

Ngay khi có kế hoạch, hướng dẫn của thành phố, quận long Biên đã khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện và từ ngày 9/5/2018 đến ngày 14/5/2018; đã phối hợp Trung tâm điều dưỡng Người có công số III tổ chức đi điều dưỡng đợt 1 năm 2018 tại Đồ Sơn – Hải Phòng.

Dự và tiếp đoàn có đồng chí Khuất Đình Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Người có công số III; đồng chí Nguyễn Xuân Luyện - Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận; Tham gia đoàn đi điều dưỡng có 59 người có công với cách mạng là cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ bị địch bắt tù đày; thương, bệnh binh; vợ liệt sĩ, bố liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của 14 phường.  

Trong thời gian điều dưỡng, các đối tượng được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và được đi tham quan nhiều di tích lịch sử tại Đồ Sơn – Hải Phòng. Kết thúc đợt điều dưỡng mỗi người đều được tặng một phần quà tặng lưu niệm của Trung tâm. Sau đợt tham quan điều dưỡng, sức khỏe của các đối tượng Người có công được nâng lên. Đây cũng là cơ hội để Người có công được giao lưu, họp tập, chia sẻ kinh nghiệm và là một trong những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với những đóp góp của những Người có công với cách mạng.

Chính sách điều dưỡng Người có công là chính sách ưu đãi lớn thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với Người có công, trong thời gian tới đề nghị các Phường thuộc quận tiếp tục phối hợp với Phòng LĐTBXH quận để triển khai thực hiện tốt công tác điều dưỡng, nhằm thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn quận./.

Đoàn người có công quận Long Biên đi điều dưỡng tại Đồ Sơn - Hải Phòng