văn hóa - xã hội

Quận Long Biên chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
Ngày đăng 15/05/2018 | 15:03  | Lượt xem: 452

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội, Quận ủy - UBND quận Long Biên đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn quận Long Biên.

Theo đó, Quận ủy Long Biên đã ban  hành kế hoạch số 137-KH/QU ngày 13/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 11/5/2018 về thực hiện Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 13/4/2018 của Quận ủy Long Biên về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về công tác Dân số trong tình hình mới”.

Nhằm tập trung giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là chất lượng dân số và sự tác động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận, tại Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 13/4/2018 của Quận ủy Long Biên về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số, Quận ủy Long Biên đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn Quận: Duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 376 nghìn người; 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 76%; duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 109 trẻ trai/100 trẻ gái sinh ra sống, đặc biệt tập trung giảm ở các địa bàn có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt ít nhất 96%; 92% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 04 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; tối thiểu 96% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh phổ biến nhất; tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng sống của người cao tuổi; phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung; bố trí, phân bổ dân cư hợp lý. Đảm bảo người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên toàn Quận và Thành phố.

Để đạt được các mục tiêu Quận ủy đã đề ra, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu để đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Trong đó, các giải pháp quan trọng các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở cần quan tâm triển khai trong thời gian tới để đạt được các mục tiêu về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn quận Long Biên, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức và quản lý về Dân số và Phát triển; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai có hiệu quả công tác dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số; tăng cường hợp tác quốc tế.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở trong việc triển khai các giải pháp nêu trên, Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn Quận sẽ được triển khai đồng bộ, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể do Quận ủy - UBND Quận đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng quận Long Biên từng bước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.