văn hóa - xã hội

Ban kinh tế xã hội của HĐND quận Long Biên khảo sát trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 11/06/2018 | 08:36  | Lượt xem: 617

Sáng ngày 6/6/2018, Ban kinh tế xã hội của HĐND Quận Long Biên khảo sát kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm văn hóa - thể thao phường giai đoạn 2016 - 2020” 5 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Cự Khối.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy Viên ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy, Trưởng ban kinh tế - xã hội của HĐND quận Long Biên làm trưởng đoàn, các đồng chí thành viên đoàn khảo sát. Đại biểu Phường có đồng chí Nguyễn Quốc Toản – PBT, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND phường, thành viên ban chỉ đạo đề án, các đồng chí là Chủ nhiệm trung tâm văn hóa, thể thao phường, trưởng ban quản lý Nhà văn hóa TDP trên địa bàn.

Hội nghị nghe đồng chí Bùi Thị Minh Hiền – Phó chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm văn hóa thể thao phường giai đoạn 2016 – 2020”  5 tháng đầu năm 2018.

Đối với nội dung Đề án mô hình nhà văn hóa: các tổ dân phố đã thực hiện tốt việc trực tại nhà văn hóa theo quy định, niêm yết các văn bản theo đúng hướng dẫn của UBND phường. Đặc biệt, thời gian qua, các tổ dân phố đã phối hợp rất tốt với các ngành đoàn thể tổ chức các hội nghị chuyên đề như: Dân số kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…Câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao của các tổ dân phố thường xuyên được kiện toàn, số lượng hội viên đã tăng lên đáng kể. Phong trào văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao tại tổ dân phố đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các câu lạc bộ đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tại sân nhà văn hóa; tham gia thi đấu tại đơn vị bạn trên địa bàn quận Long Biên do Trung tâm văn hóa thông tin và thể dục thể thao quận Long Biên tổ chức. Tuy nhiên với đặc thù là phường còn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên việc thực hiện các nội dung hoạt động của mô hình nhà văn hóa theo quy định vẫn còn gặp phải một số khó khăn như: Duy trì hội họp của một số chi hội đoàn thể chưa được thường xuyên theo quy định; công tác tuyên truyền vận động kêu gọi xã hội hóa nhà văn hóa TDP còn hạn chế. Các ban quản lý Nhà văn hóa chưa kịp thời đề xuất với BCĐ phường về các vướng mắc, khó khăn như công tác nhân sự, chương trình, kế hoạch hoạt động, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chế độ thông tin báo cáo. Việc ghi chép sổ sách (sổ trực, sổ giao ban) còn chung chung chưa ghi rõ nội dung.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ phát biểu ý kiến trao đổi, góp ý trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Đề án như: việc chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế tại tổ dân phố (tổ chức hội họp, trực mở cửa nhà văn hóa phục vụ nhân dân, xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động, ghi chép sổ sách…)

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên ban thường vụ – Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy – Trương ban kinh tế - xã hội HĐND quận Long Biên kết luận:

1. Đoàn khảo sát đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy – UBND phường Cự Khối trong việc thực hiện các nội dung trong Đề án cũng như việc triền khai sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố. Đồng chí nhấn mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện đề án các ban quản lý nhà văn hóa TDP còn có nhiều khó khăn như công tác duy tu, duy trì cơ sở vật chất cần sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể từ quận đến phường đưa ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

2. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu hút người dân tham gia như sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT, sức khoẻ ngoài trời, hoạt động phòng đọc đồng chí đề nghị trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Quận Long Biên căn cứ  báo cáo của UBND phường về nhu cầu của TDP trong thực hiện các hoạt động và có những điều chỉnh phù hợp, đồng thời hướng dẫn cơ sở thực hiện đảm bảo sát với nhu cầu thực tế của nhân dân trên địa bàn.

3. Đề nghị Đảng ủy - UBND phường Cự Khối tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao các ngành, đoàn thể, TDP thực hiện tốt các nội dung trong Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 và Quyết định số 6076/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND Quận về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều 494/QĐ-UBND.

Kết thúc hội nghị, đoàn khảo sát đi kiểm tra thực tế tại một số Nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi khảo sát:

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - TVQU, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy khảo sát phòng đọc NVH TDP số 5+6

Đoàn khảo sát kiểm tra công tác niêm yết, tuyên truyền tại các nhà văn hóa TDP trên địa bàn