văn hóa - xã hội

UBND quận Long Biên làm việc với hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS về triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019
Ngày đăng 12/09/2018 | 16:15  | Lượt xem: 910

Thực hiện Chỉ thị 2919/CT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018- 2019; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội; Thông báo Kết luận số 537-TB/QU ngày 17/8/2018 của Thường trực Quận ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Long Biên năm học 2018- 2019. Sáng ngày 12/9/2018, UBND quận Long Biên đã làm việc với Hiệu trưởng các nhà trường để triển khai một số nhiệm vụ năm học 2018- 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Đinh Thị Thu Hương - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận. Dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND Quận, phòng GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Y tế và 76 đồng chí Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS công lập thuộc quận.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường kỷ cương nền nếp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong các nhà trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị trường học trên địa bàn quận Long Biên đảm bảo theo các quy định của hiện hành. Tại hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng UBND-HĐND Quận đã thông qua Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/9/2018 của UBND Quận về tăng cường công tác quản lý đối với ngành GD&ĐT năm học 2018- 2019; Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ đã phổ biến Kế hoạch sát hạch, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý và Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 ban hành quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với CBQL, GV-NV làm việc tại các trường công lập trên địa bàn Quận. Tại Hội nghị đã nghe các ý kiến trao đổi thảo luận của các nhà trường; ý kiến của lãnh đạo các phòng Nội vụ, GD&ĐT, TCKH, Y tế và phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã giao nhiệm vụ cho các ngành và các nhà trường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND Quận trong đó các ngành phải chủ động tham mưu các văn bản  chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách với tinh thần kịp thời, kiểm soát được công việc. Với các nhà trường nâng cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, nghiên cứu xây dựng thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ, tổ chức thảo luận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên để triển khai thực  hiện.

Một số hình ảnh tại buổi triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019:

Các đồng chí lãnh đạo của UBND Quận dự họp triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019

Các nhà trường trao đổi thảo luận tại cuộc họp