văn hóa - xã hội

Thảo luận việc triển khai thí điểm 02 quy trình hồ sơ liên thông thực hiện tại UBND các phường
Ngày đăng 13/09/2018 | 14:07  | Lượt xem: 473

Ngày 12/9/2018, UBND quận Long Biên tổ chức họp thảo luận về triển khai thí điểm 02 quy trình hồ sơ liên thông “Đăng ký khai tử - Đăng ký xóa thường trú - Chế độ tử tuất - Hỗ trợ chi phí hỏa táng” và “Cấp giấy xác nhận khuyết tật - Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng”

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Bảo hiểm xã hội quận, Công an quận, phòng Nội vụ, Tư pháp, Lao động TB&XH và lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn quận.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng phòng Nội vụ trình bày báo cáo đề xuất triển khai thí điểm 02 quy trình hồ sơ một cửa liên thông tại UBND các phường. Đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, tiếp tục tham gia góp ý hoàn thiện quy trình hồ sơ liên thông, mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị khi giải quyết TTHC, cũng như tạo điều kiện tối đa cho người dân trong quá trình giao dịch với cơ quan nhà nước, giảm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, công dân chỉ tới 01 nơi là UBND phường để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Việc triển khai thực hiện 02 quy trình liên thông “Cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng”“Đăng ký khai tử - Đăng ký xóa thường trú - Chế độ tử tuất - Hỗ trợ chi phí hỏa táng” có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, đáp ứng tiêu chí của mô hình “Bộ phận một cửa thân thiện, gần dân” đang triển khai tại quận Long Biên và các phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Quận kết luận:

1. Thống nhất triển khai thí điểm thực hiện 02 quy trình liên thông “Cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng”“Đăng ký khai tử - Đăng ký xóa thường trú - Chế độ tử tuất - Hỗ trợ chi phí hỏa táng” tại UBND các phường.

2. Giao phòng Nội vụ tổng hợp ý kiến các đơn vị, hoàn thiện và trình UBND Quận quyết định ban hành 02 quy trình hồ sơ liên thông để triển khai áp dụng tại quận kể từ ngày 01/10/2018.

3. Giao Công an quận, Bảo hiểm xã hội quận phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với Phó chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa xã hội, cán bộ Một cửa, công chức Lao động-Thương binh & Xã hội phường trong tháng 9/2018.