văn hóa - xã hội

Thông báo tuyển dụng tại Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel Hà Nội
Ngày đăng 08/10/2018 | 17:40  | Lượt xem: 1685

.

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được thông tin tuyển dụng lao động của Tập đoàn viễn thông Quân đội - Viettel Hà Nội. Phòng Lao động TB&XH quận đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, tham gia tuyển dụng (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm)

Về đầu mối nhận tuyển dụng: Đinh Hồng Giang – PGĐ Viettel Long Biên – SĐT: 0.966.940.999

Công văn tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết. Tại đây.