văn hóa - xã hội

Trung tâm y tế bồi dưỡng kiến thức truyền thông về DS-KHHGĐ năm 2019
Ngày đăng 06/03/2019 | 16:31  | Lượt xem: 152

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-TTYT ngày 31/01/2019 của Trung tâm Y tế quận Long Biên về việc triển khai hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ quận Long Biên năm 2019.

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-TTYT ngày 31/01/2019 của Trung tâm Y tế quận Long Biên về việc triển khai hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ quận Long Biên năm 2019.

Sáng ngày 5/3/2019, tại hội trường tầng 5, Trung tâm Y tế quận Long Biên đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức truyền thông về DS-KHHGĐ cho các đồng chí trưởng, phó các khoa, phòng, phòng khám đa khoa; thành viên tổ truyền thông của Trung tâm Y tế; cán bộ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản; các đồng chí Trạm trưởng Trạm Y tế và cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ các phường.

Dự và trực tiếp giảng dạy tại lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Tân Sơn - Trưởng phòng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ - Tổng cục Dân số - KHHGĐ; Tại lớp tập huấn, các đồng chí học viên đã được giảng viên truyền đạt những kỹ năng cơ bản của báo cáo viên như cách xác định tình huống, phân tích đối tượng, xây dựng mục đích truyền thông, xây dựng đề cương bài giảng và cách truyền đạt để buổi truyền thông đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra lớp tập huấn được bổ sung kiến thức như nội dung về chuyển trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới; mối quan hệ giữa dân số và phát triển; các nội dung chính của công tác dân số theo định hướng dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới  tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bổ dân số hợp lý và đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng dân số trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Lượng kiến thức giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn chính là những kiến thức nền tảng quan trọng giúp các học viên của lớp tập huấn trau dồi thêm các kỹ năng truyền thông, xây dựng các bài giảng phù hợp, đúng đối tượng, đúng định hướng về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông về DS-KHHGĐ tại cơ sở và hoàn thành các chỉ tiêu Dân số trên địa bàn Quận năm 2019 và những năm tiếp theo.