văn hóa - xã hội

UBND quận Long Biên triển khai kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính phường năm 2018 và thảo luận Kế hoạch thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP
Ngày đăng 06/11/2018 | 18:28  | Lượt xem: 2382

Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại Phòng họp số 1 UBND quận Long Biên, UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính phường năm 2018; thảo luận Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Long Biên.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND quận, các đồng chí Phó chủ tịch UBND, công chức văn phòng thống kê phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính các phường.

Thay mặt lãnh đạo Phòng nội vụ quận – Cơ quan thường trực cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó trưởng phòng đã trình bày Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính phường năm 2018; xin ý kiến hội nghị về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Sau khi nghe 02 nội dung của Kế hoạch, đã có 08 ý kiến phát biểu, tham gia thảo luận, trao đổi nhằm làm rõ các nội dung còn vướng mắc trong 02 kế hoạch trên.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, chủ trì hội nghị kết luận:

1. Đề nghị Phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch và báo cáo Thường trực UBND quận; Phối hợp giải đáp, hướng dẫn cụ thể những nội dung mà các đơn vị còn vướng mắc, kiến nghị tại hội nghị.

2. Giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch.

3. Đề nghị UBND các phường nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Hoàn thành việc chấm điểm cải cách hành chính của đơn vị trong trước ngày 30/11/2018 và gửi tài liệu kiểm chứng về Phòng Nội vụ quận. Nghiêm túc triển khai việc điểu tra xã hội học theo yêu của của UBND quận.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị

Đại diện lãnh đạo UBND các phường phát biểu tại hội nghị