văn hóa - xã hội

Quận Long Biên phát động tháng hành động An toàn, Vệ sinh lao động và tập huấn công tác AT, VSLĐ năm 2019
Ngày đăng 09/05/2019 | 17:43  | Lượt xem: 201

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND Thành phố Hà Nội, kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 19/0/2019 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn để nâng cao nhận thức trong thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sáng ngày 9/5/2019, tại Hội trường tầng 2 khu liên cơ quan UBND quận, quận Long Biên đã tổ chức Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Bồi dưỡng công tác ATVSLĐ - năm 2019 cho các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quận.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phan Văn Mậu - Phó chánh Thanh tra - Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội; Dự phát động và Bồi dưỡng có đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV - Trưởng phòng LĐTBXH - Phó trưởng BCĐ ATVSLĐ quận Long Biên; Thành viên BCĐ An toàn, vệ sinh lao động; lãnh đạo UBND, cán bộ lao động TB&XH 14 phường; Đại diện lãnh đạo, chủ tịch công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các doanh nghiệp và lao động tự do trên địa bàn quận.

Các đại biểu tham gia Phát động tháng AT VSLĐ và Bồi dưỡng công tác ATVSLĐ

Tại lễ phát động, thay mặt BCĐ ATVSLĐ quận Long Biên, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV - Trưởng phòng LĐTBXH - Phó trưởng BCĐ ATVSLĐ quận đã phát động tháng hành động ATVSLĐ năm 2019. Theo đó, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động sẽ diễn ra từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019 với Chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Đồng chí Phó trưởng BCĐ đã đánh giá rõ kết quả đạt được trong công tác ATVSLĐ của quận Long Biên, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đề nghị các phòng, ban, ngành, các phường, các doanh nghiệp, người lao động, nhân dân chung tay thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt trong tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 toàn quận tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra AT, VSLĐ- PCCC; làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho người sử dụng lao động, người lao động; thăm tặng quà động viên các gia đình bị tai nạn lao động nặng; phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân còn nhiều vi phạm.

Đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV - Trưởng phòng LĐTBXH - Phó trưởng BCĐ ATVSLĐ quận

phát động tháng hành động ATVSLĐ năm 2019

Sau phần phát động, một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là Bồi dưỡng về công tác an toàn vệ sinh lao động cho đại diện lãnh đạo, chủ tịch công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động tự do trên địa bàn quận Long Biên do đồng chí Phan Văn Mậu - Phó chánh Thanh tra - Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội làm báo cáo viên. Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được nghiên cứu những nội dung mới quy định về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, trách  nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác AT, VSLĐ tại cơ sở; Các vấn đề vướng mắc, tồn tại hạn chế, các vụ việc mất ATLĐ, cách phòng tránh, khắc phục của doanh nghiệp, của người lao động tại cơ sở. Điểm mới năm nay là quận tăng cường các nội dung tập huấn, bồi dưỡng cho Lao động tự do (đặc biệt là những cơ sở kinh doanh gas, xây dựng, hàn, cắt kim loại…).

Đồng chí Phan Văn Mậu - Phó chánh Thanh tra - Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội trao đổi tại lớp Bồi dưỡng

Tháng hành động về AT, VSLĐ có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn để chính quyền các cấp, phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát công tác AT, VSLĐ; Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực thực hiện Luật lao động, Luật AT, VSLĐ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, của người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và tài sản của cộng đồng;

Một số hình ảnh tại lễ phát động và Bồi dưỡng công tác AT, VSLĐ: