văn hóa - xã hội

Quận Long Biên ra mắt lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm giai đoạn 2019 – 2020
Ngày đăng 10/07/2019 | 12:13  | Lượt xem: 350

Chiều ngày 09/7/2019, UBND quận Long Biên tổ chức sơ kết công tác đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 2019 và ra mắt lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn quận với sự tham dự của 78 đại biểu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm giai đoạn 2019 - 2020, UBND quận Long Biên và UBND các phường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trong 6 tháng cuối năm 2019 và Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 66 công chức, viên chức của quận và 14 phường. Để đảm bảo công tác thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn quận được triển khai hiệu quả và đúng quy định, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết công tác đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 2019 và ra mắt lực lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP giai đoạn 2019 – 2020.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên – Phó chủ tịch UBND – Phó ban thường trực BCĐ An toàn thực phẩm quận phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, Phó ban thường trực BCĐ An toàn thực phẩm quận; tham dự có các thành viên BCĐ An toàn thực phẩm quận và 66 cán bộ, công chức, viên chức được UBND quận và UBND 14 phường giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm quận 6 tháng đầu năm 2019 với các kết quả nổi bật: triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; duy trì các các mô hình về ATTP trong chế biến, kinh doanh thực phẩm; toàn quận kiểm tra ATTP 1.791 lượt, xử lý vi phạm hành chính 114 cơ sở/602.400.000 đồng; 14/14 phường đã giám sát, tư vấn ATTP tại 445 bữa cỗ tập trung đông người; kịp thời kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về mất ATTP tiếp nhận được qua Hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP. Tại Hội nghị cũng đánh giá tiến độ triển khai kế hoạch thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP giai đoạn 2019 – 2020 của quận và 14 phường với các kết quả: quận và 14 phường đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP; chuẩn bị xong điều kiện về nhân lực đảm bảo cho tiến hành thanh tra chuyên ngành ATTP; đảm bảo kinh phí thực hiện và hoàn thành việc may đo trang phục thanh tra cho công chức, viên chức được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP trong tháng 7/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, Phó ban thường trực BCĐ An toàn thực phẩm quận đã ghi nhận những nỗ lực của các ngành, đoàn thể và các phường trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quận; nhận định về những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các ngành, các phường tiếp tục chủ động thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATTP và triển khai thanh tra theo đúng quy định, tiến độ. Đồng chí cũng đã quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP của quận và 14 phường.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP của quận và 14 phường

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức công bố quyết định của UBND quận và 14 phường về giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 66 cán bộ, công chức, viên chức. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP, góp phần tích cực vào kiểm soát việc chấp hành các điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, tạo ra sự chuyển biến nhanh, tích cực về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quận. Việc tiến hành thanh tra chuyên ngành ATTP sẽ được đồng loạt triển khai ở quận và 14 phường theo chỉ đạo của thành phố bắt đầu từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/7/2020./.