văn hóa - xã hội

Đảng ủy Cơ quan UBND quận quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị
Ngày đăng 05/09/2019 | 08:58  | Lượt xem: 975

Chiều ngày 3/9/2019, Đảng ủy Cơ quan UBND quận tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị

Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên tại hội nghị có TS Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức T.Ư), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí trong BTV Đảng ủy; các đồng chí đảng viên thuộc Đảng ủy.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức T.Ư), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục đích của hội nghị giúp cấp ủy từ quận đến cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với nội dung Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII), và bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị T.Ư 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, qua đó giúp các đảng viên nắm vững Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nội dung Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII) và bài phát biểu của Tổng Bí thư. Trong đó nêu rõ, để đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ…

Do đó, yêu cầu các cấp ủy từ quận tới cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với hình thức và đối tượng; Nâng cao sự chủ động trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch và những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Trần Thị Hoài Hương quán triệt một số nội dung, tiến độ chuẩn bị cho Đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Theo đó, yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Phát huy dân chủ đi đôi với nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

TS Nguyễn Đức Hà làm Báo cáo viên tại Hội nghị

Đ/c Trần Thị Hoài Hương - QUV - Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND quận phát biểu tại Hội nghị