VNeID và Dịch vụ công

BỘ CÂU HỎI Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 10/08/2023 | 10:24  | Lượt xem: 4201
Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

Ngày đăng 10/08/2023 | 10:19  | Lượt xem: 179
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn...

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến"

Ngày đăng 10/08/2023 | 09:02  | Lượt xem: 176
Ngày 24/7/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 10/08/2023 | 08:38  | Lượt xem: 180
Ngày 02/8/2023, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Long Biên