Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức học tập, quán triệt quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 11/01/2018 | 08:49  | Lượt xem: 2275

Ngày 09/1/2018, tại hội trường Trung tâm văn hóa phường, Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Lý luận lịch sử đảng- BTG Thành ủy; đại biểu phường có đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lê Thị Hiền – Phó Bí thư thường trực đảng ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ và trưởng các đoàn thể, các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 30 chi bộ trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo tại kế hoạch 111 của  quận ủy, đảng ủy phường đã tiến hành triển khai nghiêm túc nội dung hình thức học tập, cụ thể đảng ủy phường đã triệu tập đảng viên đang sinh hoạt trong toàn đảng bộ phường tham gia học tập. Lớp học được triển khai cả ngày 09/11 với số lượng hơn 700 đảng viên tham dự. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Phát biểu tổng kết lớp học, đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao tinh thần và ý thức học tập của các đảng viên đồng thời yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch theo gợi ý của Đảng ủy phường về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 và những nội dung được nghe truyền đạt tại hội nghị.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đảng ủy phường Việt Hưng sơ kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc giai đoạn 2017-2020”
Ngày đăng 10/01/2018 | 17:13  | Lượt xem: 2248

Chiều ngày 10/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc giai đoạn 2017-2020”.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy,đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, TTHĐND-UBND-MTTQ, Uỷ ban KTĐU, trưởng phó các ngành, đoàn thể  và cấp ủy 23 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy phường trình bàybáo cáo sơ kết việc thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020", triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Báo cáo nêu rõ ngay sau khi chuyên đề được triển khai, bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của UBKT quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường phân công các đồng  Đảng ủy viên, UVUBKT Đảng ủy phụ trách chi bộ để tổ chức triển khai chuyên đề đến 23/23 chi bộ trực thuộc, cung cấp đầy đủ hồ sơ và hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Trong năm, Đảng ủy đã kiểm tra 02 cuộc với 04 chi bộ, giám sát 04 cuộc đối với 05 chi bộ, 03 Chi ủy chi bộ và 01 Cấp ủy viên cùng cấp; UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 03 cuộc với 06 chi bộ và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (hình thức kỷ luật khiển trách), giám sát 02 cuộc đối với 02 chi bộ.

22/23 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát(01 chi bộ mới thành lập), cụ thể: 15 Chi bộ giám sát thường xuyên đối với 155 đảng viên,18 Chi bộ giám sát chuyên đề đối với 31 đảng viên, có 06 Chi bộ kiểm tra chuyên đề đối với 17 đảng viên; các hồ sơ kiểm tra, giám sát được thực hiện bài bản, cẩn thận, đúng quy trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy ghi nhận công tác triển khai, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyên đề của Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy phường, kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc.Đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, công khai đến chi bộ để tổ chức thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo23 chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng tháng, quý; tăng cường tổ chức các hội nghị tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBKT quận ủy, đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ năm 2018 thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát năm 2018 của Chi bộ bám sát Kế hoạch Đảng uỷ, UBKTĐU triển khai. Tiếp tục bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 30 - QĐ/TW, Quy định 86 - QĐ/TW, Hướng dẫn số 02 - HD/UBKTTW,Quy định 102 - QĐ/TW, Đề án số 06-ĐA/TU ngày 30/11/2017 của Thành ủy Hà Nội.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ công tác được phân công, nhằm ngăn ngừa kịp thời những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

4. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân kịp thời phát hiện và xem xét xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên.

5. Chủ động triển khai Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng bộ phường trong năm 2018. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương chậm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".Thực hiện thường xuyên nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, xác định rõ đây là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

6. Thực hiện tốt Điều 02 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Cấp uỷ giao. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định. Giám sát và thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan tới tổ chức đảng, đảng viên tại các chi bộ.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường, của các Chi uỷ về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên nơi công tác cũng như nơi cư trú trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương (tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên về: phân công nhiệm vụ đảng viên, công tác GPMB, văn minh đô thị).

8. Tiếp tục giám sát tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh: "Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

9. Biểu dương khen thưởng kịp thời, tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

10. Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2018 của Chi bộ.

11. Các đồng chí Ủy viên UBKTĐU, Đảng ủy viên phụ trách theo dõi các chi bộ phối hợp với đồng chí  bí thư chi bộ, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để việc kiểm tra giám sát thực sự có hiệu quả.

Lễ đúc tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đình Trường Lâm
Ngày đăng 08/01/2018 | 20:20  | Lượt xem: 2330

Sáng ngày 08/01/2018, tại di tích Trường Lâm, Đảng ủy – UBND phường Việt Hưng đã tổ chức Lễ đúc tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong quần thể di tích lịch sử văn hóa – cách mạng kháng chiến đình Trường Lâm.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư QUận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Vũ Thu Hà – Phó BT Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí trong Thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường, các đồng chí cán bộ tổ dân phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân khu dân cư Trường Lâm, phường Việt Hưng.

Các đại biểu và nhân dân tham dự lễ đúc tượng

Công trình đúc dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong các hạng mục của dự án tu bổ, tôn tạo nhà lưu niệm Bác Hồ đã được Đảng ủy – UBND phường tổ chức khởi công từ tháng 11/2017. Tượng Bác Hồ được tác giả Nguyễn Đông Giang thiết kế, tạo dựng, đã được Trung tâm tư vấn ứng dụng Trưng bày bảo tàng – Bảo tàng Hồ Chí Minh phê duyệt trên cơ sở nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện Người về thăm Việt Hưng cách đây 60 năm (1958 - 2018). Tượng có tổng chiều cao 2.17m (bao gồm cả bệ chân). Bức tượng khắc họa hình ảnh Bác đứng nói chuyện và chúc tết cán bộ nhân dân xã Việt Hưng vào những ngày đầu xuân của năm 1958.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ

Các bô lão trong làng thực hiện nghi thức tế lễ trước khi diễn ra lễ đúc tượng

Đặc biệt, công trình đúc dựng tượng Bác đã nhận được sự đồng thuận và  tấm lòng thành kính của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn của phường, của Quận.

Các đồng chí lãnh đạo quận và phường trực tiếp chứng kiến quy trình đúc tượng

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi hoàn thiện sẽ được đặt tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, đồng thời là công trình văn hóa thể hiện tình cảm bao la của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là điểm nhấn quan trọng trong không gian cảnh quan của phường, thể hiện đầy đủ ý nghĩa và giá trị tinh thần của một công trình nghệ thuật tiêu biểu. 

Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu di tích K9- Đá Chông, Hà Nội
Ngày đăng 08/01/2018 | 20:20  | Lượt xem: 2276

Nhân dịp năm mới 2018, đặc biệt, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Việt Hưng (18/2/1958 – 18/2/2018), ngày 07/01/2018, Đảng bộ phường Việt Hưng long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác và thắp nén hương kính cẩn dâng lên Người tại khu di tích Đá Chông (K9) thiêng liêng lịch sử.

 Tham dự lễ báo công dâng Bác, có đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đinh Quang Luận – Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy –HĐND -  UBND - UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và tổ phó 15 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động trước anh linh của Bác, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Khu di tích lịch sử K9, hay còn được gọi là Khu di tích Đá Chông nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 70 km với diện tích rộng 234 ha, nơi ghi dấu những ngày tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc và lãnh đạo đất nước, Bộ Chính trị cũng từng chọn K9 làm địa điểm để giữ gìn, bảo vệ thi hài Bác từ năm 1969-1975.

Tại lễ báo công, thay mặt đoàn, đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã báo cáo với Bác về kết quả, thành tích đạt được của đảng ủy và chính quyền phường trong năm 2017; đồng thời nguyện mãi mãi khắc ghi lời dạy của Bác, không ngừng học tập và trau dồi đạo đức cách mạng, dám nghĩ, dám làm và đạt kết quả tốt nhất, chung sức đồng lòng hăng hái thi đua, quyết tâm xây dựng Đảng bộ phường Việt Hưng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đoàn đến tham quan khu nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thăm nơi gìn giữ thi hài của Người từ năm 1969 đến năm 1975

Căn hầm chữ A - hầm trú ẩn tránh bom đạn chiến tranh

Dàn xe dùng đề di chuyển thi hài Bác

Con đường trải đầy sỏi "vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để chống kẻ gian" - như lời Bác dạy năm xưa

Các đồng chí lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ khu di tích K9

Tại chuyến đi thực tế, sau lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, đoàn đã tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử nơi đây.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, đặc biệt đối với Đảng bộ phường Việt Hưng trong công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, nhất là quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của địa phương; Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; Đặc biệt, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và chúc Tết nhân dân Việt Hưng. Thông qua chuyến đi này, các đồng chí cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về những ngày tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc Khu di tích K9, về phong cách, đạo đức, trí tuệ của Người, từ đó thấm nhuần hơn về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. 

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 08/01/2018 | 15:34  | Lượt xem: 2239

Ngày 07/01, tại hội trường Nhà văn hóa, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức 02 lớp Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng – Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Long Biên; Đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, UBND, MTTQ và trưởng các đoàn thể, các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 35 chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ chủ chốt, công chức phường chưa phải là đảng viên.

Tại mặt Đảng ủy đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhằm đổi mới, nội dung hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, đợt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Đảng ủy phường tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức thông qua băng hình trực tuyến do Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp để các đồng chí đảng viên được nghe báo cáo Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Phát biểu tổng kết lớp học, đồng chí Lương Hồng Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch theo gợi ý của Đảng ủy phường về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 và những nội dung được nghe truyền đạt, tại hội trường và thông qua băng đĩa gửi các chi bộ.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phường Phúc Lợi hướng tới mục tiêu "Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp"
Ngày đăng 08/01/2018 | 10:16  | Lượt xem: 2304

Sáng ngày 06/01/2018, Câu lạc bộ “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp phường Phúc Lợi” ra quân, làm sạch môi trường và trồng hoa tại vỉa hè đoạn đường từ đường Phúc Lợi và trường THPT Phúc Lợi. Cùng tham gia hoạt động này có hơn 20 thành viên thuộc câu lạc bộ Cầu lông cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên.

Tham gia buổi lao động có đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận uỷ; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Chu Thị Huế - phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Đinh Tiến Cương - Đảng ủy viên, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp phường Phúc Lợi"; sự tham gia đông đủ của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và công chức phường cùng các đồng chí lãnh đạo 14 tổ dân phố, còn có sự tham gia của lãnh đạo Công ty Cổ phần Him Lam, lãnh đạo Công ty CP đầu tư và xây lắp Thành An 386- Bộ Quốc phòng, các thành viên câu lạc bộ cầu lông cơ quan Dân, Đảng quận.

Với chủ đề năm 2018 của quận "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"; phường Phúc Lợi đã đăng ký xây dựng tuyến đường Phúc Lợi thành tuyến đường văn minh đô thị, đồng thời trồng toàn bộ hoa tại vỉa hè hai bên tuyến đường. Chủ trương này được sự đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ cây xanh, hoa để trồng.

Đường Phúc Lợi thuộc phường Phúc Lợi quận Long Biên có chiều dài trên 2,7km, được quận đầu tư đồng bộ đường giao thông, vỉa hè, cây xanh; tuy nhiên, trên vỉa hè khu vực trồng hoa giữa các cây xanh chạy dài tuyến đường cỏ mọc, một số hộ dân làm hàng rào ngăn để trồng rau, gây mất mỹ quan đô thị. Từ cuối năm 2017, Câu lạc bộ Vì môi trường phường Phúc Lợi đã tổ chức nhiều đợt ra quân làm sạch môi trường trên địa bàn phường và toàn tuyến đường Phúc Lợi.

Tại buổi ra quân, các lực lượng đã tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh tại một số khu vực. Sau hơn 02 giờ lao động, lượng lớn rác thải đã được thu gom, vận chuyển về nơi quy định; cây xanh được cắt tỉa gọn gàng; đường phố được quét dọn phong quang sạch đẹp và được trồng toàn bộ hoa tại vỉa hè hai bên tuyến đường.

Sau khi hoa được trồng, phường phân công trách nhiệm cho Câu lạc bộ, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố tiếp tục duy trì, chăm sóc cây xanh, hoa với mục tiêu tuyến đường Phúc Lợi đạt "tuyến phố văn minh đô thị", đáp ứng tiêu chí "xanh - sạch - đẹp", góp phần xây dựng "vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"./.

Một số hình ảnh về hoạt động "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp"

 

Thành quả lao động, đường phố phong quang sạch đẹp và được trồng hoa tại vỉa hè hai bên tuyến đường.

Phường Gia Thụy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 02/01/2018 | 01:38  | Lượt xem: 2291

Chiều ngày 26/12, tại hội trường Đoàn 871 – Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII có đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng – Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Long Biên; Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ chủ chốt, công chức phường chưa phải là đảng viên.

Đồng chí Phạm Ngọc trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Các đại biểu dự học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII

Phát biểu tổng kết lớp học, Đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị theo kế hoạch số 138-KH/ĐU ngày 04/12/2017 của Đảng ủy phường.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra. 

Phường Việt Hưng tổ chức Lễ chúc mừng thọ năm 2018 cho hơn 200 người cao tuổi
Ngày đăng 01/01/2018 | 12:36  | Lượt xem: 2314

Ngày 01/01/2018, Đảng ủy- HĐND - UBND phường Việt Hưng đã tổ chức Lễ chúc mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

Dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Bích Loan – UVBTV, Trưởng BTC Quận ủy, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – QUV, PCT UBND Quận Long Biên, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, 214 người cao tuổi được chúc mừng thọ năm 2018 cùng đông đảo thân nhân của các cụ.

Các đại biểu và các cụ cao niên dự buổi lễ

Với phương châm "sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội", trong những năm qua, Hội người cao tuổi của phường đã không ngừng củng cố về mặt tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng các chi hội. Đến nay, toàn phường có gần 2.000 hội viên hội người cao tuổi. Các hoạt động chăm sóc về vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các cụ luôn được duy trì và quan tâm thực hiện.

Các đ/c lãnh đạo Quận và phường chúc mừng và trao bằng cùng bức Thọ tỉ nam sơn cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chả tổ 7 tròn 100 tuổi

Năm 2018, toàn phường có 214 cụ được chúc mừng thọ, trong đó, có 01 cụ  - là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chả được chúc mừng thọ tròn 100 tuổi; 01 cụ 95 tuổi, 17 cụ tròn 90 tuổi, 40 cụ 85 tuổi, 30 cụ 80 tuổi, 37 cụ 75 tuổi và 84 cụ 70 tuổi.

Cụ Âu Đức Lộc - tổ 1 thay mặt hơn 200 cụ được chúc mừng thọ phát biểu cảm tưởng

Phát biểu tại buổi lễ chúc mừng thọ, đồng chí Đinh Quang Luận – QUV, Chủ tịch UBND phường đã thay mặt lãnh đạo Đảng ủy –HĐND - UBND – UBMTTQ phường trân trọng và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp đầy ý nghĩa của Hội người cao tuổi nói chung, của các cụ được mừng thọ nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, Người cao tuổi trong toàn phường đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Rất nhiều người cao tuổi đã trở thành hạt nhân trong các phong trào, là nòng cốt trong các tổ hoà giải, là chỗ dựa tinh thần không chỉ cho gia đình, mà cho tổ dân phố, cộng đồng dân cư. 

Đ/c Đinh Quang Luận – QUV, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Chủ tịch UBND phường cũng mong các cụ khỏe mạnh, tiếp tục nêu cao gương sáng động viên khuyến khích con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của địa phương; đồng thời hứa với các cụ sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, ANQP nhằm đưa phường Việt Hưng ngày càng phát triển hơn.

Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam bởi nó thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên. Đây cũng chính là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với người cao tuổi, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về người cao tuổi. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện nhằm khích lệ Người cao tuổi tiếp tục có những cống hiến tích cực và thực sự là "Cây cao bóng cả" trong gia đình cũng như xã hội./.

* Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo phường trao bằng và quà mừng thọ các độ tuổi tại buổi lễ chúc mừng thọ 2018:

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng thọ các cụ tuổi 90 

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng thọ các cụ tuổi 85

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng thọ các cụ tuổi 80 

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng thọ các cụ tuổi 80 

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng thọ các cụ tuổi 75

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng thọ các cụ tuổi 70

Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở đảng bộ phường Phúc Đồng
Ngày đăng 28/12/2017 | 15:45  | Lượt xem: 2275

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đọa đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tỏng nội bộ”, nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ phường Phúc Đồng đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả.

Ngay sau khi Quận ủy Long Biên triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy đến các Đảng bộ phường; Đảng ủy phường Phúc Đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của phường; đồng thời tổ chức hội nghị học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình học tập và đánh giá bài viết thu hoạch của đảng viên, đảng ủy thấy rằng có những đồng chí đảng viên nhận thức chưa đầy đủ và cho rằng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thay cho 19 điều đảng viên không được làm; Trước tình hình như vậy, Đảng ủy phường đã chủ động xây dựng chuyên đề "Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ" và tổ chức các hội nghị tọa đàm, nhằm giúp cho đảng viên nhận thức đầy đủ hơn để tránh không mắc phải những biểu hiện suy thoái như: ngại, không sắp xếp bố trí thời gian tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, có những trường hợp đảng viên đến ghi tên tham gia sau đó bỏ về không ở lại học tập; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ được giao còn có cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, làm còn qua loa, đại khái. Trong công tác tự phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, có những cán bộ, đảng viên nói và làm không nhất quán...

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị tọa đàm.

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", đã có kết quả thiết thực đối với Đảng bộ phường Phúc Đồng. Đa số đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, trong việc học tập nghị quyết của Đảng; cán bộ công chức trong cơ quan cũng đã thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan về giờ giấc, về tính chủ động trong công việc; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức đến người lao động đã nhận thức đầy đủ và rõ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, từng vị trí công tác; tự giác hơn tỏng tu dưỡng, rèn luyện và bước dầu đã có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc và tiếp xúc với nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong các kế hoạch, chương trình từ đầu năm; thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các chi bộ tổ chức thực hiện những việc cần làm ngay, qua đó đã giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn đã tồn tại nhiều năm như: vận động được gần 30 hộ gia đình di chuyển mộ để khớp nối tuyến đường 81m, hoàn thành dự án xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 2 (tổ 4+6 cũ), sáp nhập 17 tổ dân phố thành 10 tổ dân phố mới, triển khai dự án xây dựng trường mầm non Phúc Đồng cơ sở 2 tại vị trí đã được quận phê duyệt, 100% hộ dân đã ký biên bản kiểm đếm thực hiện dự án 42 ha.

Kết quả năm 2017, Đảng bộ phường Phúc Đồng được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phường Phúc Đồng được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của đảng di vào cuộc sống, Đảng ủy phường Phúc Đồng xác định và yêu cầu Chi ủy, bí thư các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết. Cần tập trung chú tọng việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế của chi bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đưa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện;đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới, đảng viên thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Từng cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu, kiên trì thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê của mỗi đảng viên. Tăng cường công atcs kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trugn ương 4 khóa XII.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, tích cực của chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các chi bộ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ phường Phúc Đồng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Kỳ họp thứ V - Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 23/12/2017 | 11:07  | Lượt xem: 2307

Kỳ họp thứ năm - HĐND phường khoá III họp sáng ngày22/12 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ phường năm 2017.

Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Đồng chí Đỗ Minh Khôi - Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường; 25/26 ông bà đại biểu HĐND phường; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, đại diện các tổ dân phố trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã khái quát vụ trọng tâm của Kỳ họp là tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và các ban của HĐND, báo cáo của UBND về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm 2018, báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2017; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; đồng thời nghe Ủy ban MTTQ thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Cũng tại Kỳ họp, cùng với việc xem xét các báo cáo giám sát của Thường trực và các ban HĐND từ đầu năm đến nay, HĐND phường tiếp tục thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất về một số vấn đề đã và đang được cử tri quan tâm. Tại kỳ họp, HĐND phường đã thực hiện việc kiện toàn, bầu chức danh phó ban kinh kế - xã hội HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đã nhất trí bầu bà Đỗ Thị Thúy Liễu - CC văn phòng thống kê làm phó ban kinh tế xã hội.

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường và với sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đó là xem xét, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của UBND phường bao gồm Tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Tờ trình về phê duyệt quyết toán thu – chi năm 2017; báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V- Hội đồng nhân dân phường; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường; thông báo của UBMTTQVN phường về tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. 

Cũng trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường và kết quả thảo luận tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong toàn phường, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND phường khoá III; đồng thời nhấn mạnh: "Năm 2018 là năm đánh dấu bước phát triển của phường Sài Đồng sau 35 năm thành lập, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc ngay từ ngày đầu, tháng đầu các chương trình của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND phường và các kế hoạch công tác năm. Triển khai nhiệm vụ phải gắn với từng công việc cụ thể, rõ người, rõ việc và tăng cường sâu sát với các tổ dân phố. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ."./.

Một số hình ảnh trong hội nghị: 

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ phường Việt Hưng năm 2017
Ngày đăng 22/12/2017 | 17:12  | Lượt xem: 2347

Sáng ngày 22/12/2017, tại phòng họp UBND , Hội LHPN phường Việt Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác và phong trào phụ nữ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Về dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà – Quận ủy viên, Chủ tịch hội LHPN quận Long Biên, đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội, các đồng chí ủy viên BCH hội LHPN, cán bộ chi tổ hội và các cá nhân tiêu biểu năm 2017.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thái Hà – Đảng ủy viên, chủ tịch hội LHPN phường thay mặt Ban chấp hành báo cáo kết quả hoạt động công tác phụ nữ năm 2017 trên địa bàn phường Việt Hưng. Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017, Hội LHPN phường đã chủ động bám sát các nội dung chương trình kế hoạch chỉ đạo của BTV Hội LHPN quận Long Biên, đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao  tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND phường xây dựng toàn diện các chương trình, kế hoạch năm và giai đoạn 2017-2020 để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn. việc tổ chức các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tiếp tục được đổi mới. Coi trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. thường xuyên quan tâm lồng ghép các nội dung hoạt động nhằm đảm bảo giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động  hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có địa chỉ cũng như công tác nhân đạo từ thiện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường.

Một số kết quả nổi bật năm 2017 được đảng ủy, chính quyền và hội cấp trên ghi nhận như: phát triển 206 hội viên tăng 7,33% so với 2016; Kết quả bình xét năm 2017: 96,43% hội viên đạt chuẩn mực;  96,77% gia đình hội viên đạt 5 không 3 sạch; tín chấp vay 5.640.000.000 từ các dự án vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội cho 154 hộ vay; vận động 2419 hội viên tham gia tiết kiệm định kỳ, số tiền tiết kiệm tại chi hội là 241.900.000 (Đạt 87,7%); Thành lập và ra mắt mô hình tổ phụ nữ liên kết sản xuất hàng thủ công từ len sợi để thu hút hội viên, tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi, tạo thêm việc làm, thu nhập cho chị em; Triển khai Mô hình "gom phế liệu, gây quỹ hội" trong các chi hội, thực hiện tiết kiệm "theo gương Bác" gắn với tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường và cuộc vận động cán bộ, hội viên xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"; vận động cán bộ, hội viên quyên góp ủng hộ, tặng quà 53 hộ đặc biệt khó khăn tại thôn Phiêng Chỉ, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn với tổng giá trị 20.050.000đ, tạo dư luận tốt trong cán bộ, hội viên và nhân dân. có 33 cán bộ, hội viên được biểu dương "Người tốt – việc tốt". Hội LHPN phường được quận hội chọn cử tham gia "Ngày hội sáng tạo" Phụ nữ thủ đô năm 2017…

Hội nghị đã nghe 4 ý kiến phát biểu từ các chi hội, làm rõ thêm các kết quả hoạt động của hội LHPN trên các lĩnh vực vận động phát triển hội viên, triển khai mô hình "gom phế liệu, gây quỹ hội", vai trò tổ tự quản trong công tác vệ sinh môi trường và công tác vận động phát triển báo hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Thị Hà – Chủ tịch hội LHPN quận và đồng chí Đinh Gia Miền – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả năm 2017 của hội LHPN phường và các chi hội. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm năm 2018, hội LHPN phường Việt Hưng cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt như: Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN Quận Long Biên, Thường trưc Đảng ủy phường để triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tích cực chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực thi đua, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 "Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp", hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hội năm 2018…

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 15 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017.

Trần Thị Thái Hà - Chủ tịch hội LHPN

Thạch Bàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà Người có công nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (Tháng 12/1972 - 12/2017)
Ngày đăng 21/12/2017 | 18:13  | Lượt xem: 2267

Chiều ngày 18/12/2017, UBND quận Long Biên phối hợp với UBND phường Thạch Bàn, cấp ủy, chi bộ TDP 11 tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại gia đình ông Mai Văn Son.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (Tháng 12/1972 - 12/2017), Chiều ngày 18/12/2017, UBND quận Long Biên phối hợp với UBND phường Thạch Bàn, cấp ủy, chi bộ TDP 11 tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại gia đình ông Mai Văn Son- sinh năm 1942, bệnh binh 2, Tổ dân phố 11, người trực tiếp tham gia chiến đấu tại trận đánh "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không". Đoàn do đồng chí Đinh Thị Thu Hương – PCT UBND quận Long Biên làm trưởng đoàn.

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam mang giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. 

Nhận được sự quan tâm, chăm lo của Quận ủy - UBND quận, Đảng ủy- UBND phường và các ngành đoàn thể, ông Mai Văn Son và gia đình rất xúc động và hứa sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo góp phần xây dựng phường Thạch Bàn ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo phường Thạch Bàn tặng quà ông Mai Văn Son

HĐND phường Thượng Thanh khóa III tổ chức kỳ họp thứ V
Ngày đăng 21/12/2017 | 15:16  | Lượt xem: 2241

Sáng ngày 20/12/2017, tại hội trường UBND, HĐND phường Thượng Thanh khóa III đã tổ chức kỳ họp thứ V nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ phường và quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Minh Khôi – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận; đồng chí Phạm Thị Kim Oanh – Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các cán bộ chuyên môn; các ông bà Đại biểu HĐND phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng một số tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh kỳ họp thứ V HĐND phường khóa III

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo về công tác xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ V HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường và các tờ trình của UBND, HĐND phường trình tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu kiến toàn chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch UBMTTQ đã được bầu là Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội với kết quả 27/28 phiếu; đồng chí Dương Thị Hồng – Chủ tịch Hội Phụ nữ được bầu là Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội với kết quả 27/28 phiếu.

Các đại biểu chất vấn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường

Tại phần chất vấn, thảo luận, đã có 06 ý kiến chất vấn của các ông bà đại biểu HĐND phường về công tác quản lý trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đôn đốc thu hồi nợ đọng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn phường.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo làm rõ hơn một số kết quả nổi bật phường đã đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực; đồng thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ V cũng như các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp này.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường trả lời chất vấn tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các ông bà đại biểu HĐND đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường cũng như kết quả phường đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nhất trí với các báo cáo và tờ trình của UBND trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả đã đạt được về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí cũng đề nghị UBND phường cần tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, cân đối nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư của phường; tăng cường công tác quản lý đất công nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; quản lý chặt chẽ trong công tác đầu tư xây dựng; thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát công việc; chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các phòng, ban, ngành của quận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc tại kỳ họp

Sau một buổi sáng làm việc, kỳ họp thứ V HĐND phường Thượng Thanh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết phê duyệt danh mục đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2018. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để HĐND và UBND phường làm căn cứ, triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giao năm 2018.

Đảng uỷ phường Đức Giang sơ kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017.
Ngày đăng 21/12/2017 | 10:21  | Lượt xem: 2227

Thực hiện chương trình số 01 – CTr/Qu của Quận ủy Long Biên về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường giai đoạn 2017 - 2020” của UBKT quận ủy Long Biên;Thực hiện chương trình công tác năm của Đảng ủy phường Đức Giang.

Sáng ngày 19/12/2017 tại NVH phường, Đảng uỷ phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017.

Dự hội nghị có Đ/c Trần Văn Hạnh – PCN UBKT Quận ủy; Đ/c Trần Đình Nam – UVUBKT Quận ủy; Đ/c Phan Viêt Hưng – BTĐU – Chủ tịch HĐND; Đ/c Vũ Hoàng Long – PBT TTĐU; Đ/c Lương Hồng Điệp – PBTĐU - Chủ tịch UBND; Các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy – Thường trực HĐND – UBND – MTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể; Các đồng chí BTCB và các đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Long – PBT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017. Tại hội nghị đã có 03 ý kiến tham luận đồng tính với báo cáo kết quả sau gần một năm thực hiện chuyên đề. Nhìn chung, sau triển khai chuyên đề nhận thức của các cấp ủy, đảng viên có chuyển biến rõ rệt; chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng lên. Đồng thời đề nghị Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp có tính chất quyết định nâng cao chất lượngcông tác kiểm tra của các chi bộ.

Đ/c Trần Văn Hạnh- PCNUBMT QU phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Văn Hạnh – PCNUBKT QU ghi nhận, chúc mừng Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện chuyên đề có hiệu quả, từng bước đưa nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; xác định công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, là chức năng lãnh đạo của đảng. Đồng thời đồng chí đề nghị đảng ủy phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phù hợp với nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát; thời gian tiến hành phải hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công việc của cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền chuyên đề, định hướng các chi bộ xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát; cung cấp đầy đủ các biểu mẫu để các chi bộ dễ thực hiện.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí PCNUBKT QU và đề nghị UBKT, cấp ủy các chi bộ tiếp tục thực hiện có nề nếp công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn ngừa những sai phạm, vi phạm của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ và Đảng bộ phường.

Khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát.

Cũng tại hội nghị Đảng ủy phường Đức Giang đã quyết định khen thưởng 05 tập thể thực hiện tốt chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017./.

Câu lạc bộ cầu lông cơ quan Dân, Đảng phối hợp với phường Cự Khối ra quân vệ sinh môi trường
Ngày đăng 19/12/2017 | 09:35  | Lượt xem: 2328

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường trong việc giữ gìn vệ sinh đồng ruộng. Sáng ngày 16/12/2017, tổ tình nguyện vì Môi trường phường Cự Khối phối hợp với Câu lạc bộ cầu lông cơ quan Dân Đảng quận Long Biên tổ chức buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường trong vũng sản xuất Rau quả an toàn phường Cự Khối.

Tham gia buổi ra quân có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; đồng chí Vũ Thị Thân – Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên; các đồng chí thành viên câu lạc bộ cầu lông cơ quan Dân Đảng quận Long Biên; đồng chí Ngô Văn An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường; đồng chí Nguyễn Quốc Toản – PBT, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND- UBND-UB MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể, tổ trật tự đô thị, tổ tình nguyện vì mộ trường phường Cự Khối và đại diện các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường.

Tại buổi ra quân các lực lượng tham gia đã thực hiện thu dọn cành cây, cỏ rác, phát quang đoạn đường và phần lưu không tại trục đường qua khu sản xuất rau, quả an toàn với chiều dài trên 1,5km.

Sau một buổi sáng lao động với tinh thần trách nhiệm cao tuyến đường  đã thông thoáng, sạch đẹp đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông tại vùng sản xuất, nâng cao chất lượng vùng sản xuất rau, quả an toàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn VIETGAP

Việc phát động đợt ra quân tổng vệ sinh đồng ruộng lần này đã góp phần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường. Từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, tại vùng sản xuất rau, quả an toàn góp phần xây dựng phường Cự Khối ngày càng văn minh và từng bước hiện đại./.

Một số hình ảnh tại buổi ra quân:

 

Các lực lượng tham gia buổi tổng vệ sinh môi trường

Đoạn đường trở nên thông thoáng sau buổi ra quân.

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017).
Ngày đăng 18/12/2017 | 16:02  | Lượt xem: 2238

Sáng ngày 17/12/2017 tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017).

Dự hội nghị có Đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Đ/c Nguyễn Thị Thuần – ĐUV, PCT UBND phường, Đ/c Nguyễn Đình Giáp – Chủ tịch Hội CCB phường. đồng chí Trịnh Xuân Báu –  Báo cáo viên Quận Long Biên trực tiếp làm báo cáo viên  buổi tuyên truyền. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố và cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Đức Giang.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Báu –  Báo cáo viên Quận Long Biên đã truyền đạt đến hội nghị ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là Chiến thắng có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta, là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã Khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bốn mươi năm nhìn lại, chúng ta càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng "Điện Biên phủ trên không". Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới - thời đại Hồ chí Minh. Chiến thắng đó đã cho chúng ta một bài học kinh nghiệm về sự tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; bài học về tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện; bài học về xây dựng và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; bài học về phát huy sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù; đó là bài học của sự quả cảm, khao khát độc lập tự do, xả thân chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử nhân loại đang bước sang những trang sử mới. Tuy nhiên, có những sự kiện mà với tầm vóc lớn lao của nó, sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức nhân loại. Một trong những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt ấy là "Điện Biên Phủ trên không". "Điện Biên Phủ trên không", chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, sẽ vĩnh viễn tồn tại như một mốc son sáng chói mãi ngàn năm. Qua buổi tuyên truyền cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ và càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng "Điện Biên phủ trên không"./.

Phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (Tháng 12/1972 - 12/2017); sự kiện Thôn Ngọc Trì năm 1972
Ngày đăng 18/12/2017 | 11:41  | Lượt xem: 2247

Sáng ngày 16/12/2017; tại hội trường, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017); sự kiện thôn Ngọc Trì năm 1972

Dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Ngần  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – QUV, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy,  Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND); lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ); trưởng đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và 59 ông, bà là cựu đoàn viên thanh niên Thôn Ngọc Trì trực tiếp tham gia chiến dịch "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không"  năm 1972.

Thay mặt lãnh đạo UBND phường, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – QUV, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đọc diễn văn kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên phủ trên không", sự kiện Thôn Ngọc Trì năm 1972. Theo đó:  "Liên tiếp các đêm 20 và 21-12-1972, đế quốc Mỹ ném bom xuống thôn Ngọc Trì, trường cấp II và trại chăn nuôi Ngọc Trì gây thiệt hại lớn cả người và tài sản của nhân dân: các hố bom đã biến thành ao chuôm khắp trong làng, ngoài đồng, làm chết 8 người, phá huỷ gần 3 ha hoa màu chủ yếu là rau xanh, khoai tây, làm hư hại một số máy móc xay xát, trạm bơm nước, phục vụ nông nghiệp. Qua hai cuộc chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ đã trút xuống Thạch Bàn gần 200 quả bom phá, trên 200 quả bom bi, trên 10 quả đạn rốc két, huỷ diệt 181 nhà dân, 8 phòng học, 71 gian trại chăn nuôi cùng toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, san bằng 20 ha hoa màu, cây cối, trên 200 con lợn, trâu bò, hàng vạn con cá giống, gia cầm. Cướp đi sinh mạng 26 người, hàng chục người bị thương, 504 nhân khẩu rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Đó là chưa kể những thiệt hại to lớn đối với các công trình có giá trị lịch sử, văn hoá. Nhân dân Thạch Bàn mãi mãi ghi sâu tội ác tày trời mà đế quốc Mỹ đã gây ra trên mảnh đất quê hương. Trong những năm kháng chiến ác liệt, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã phát động "Toàn dân tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi" trong mọi tình huống. Đã huy động 300 người bằng 2.200 công đào đắp 2.500 m3  đất đắp ụ pháo, cùng bộ đội xây dựng trận địa phòng không, làm một trận địa giả bằng 450 công. Tổ chức lực lượng trực chiến, sẵn sàng cứu tải thương, tiếp tế đạn  gồm 70 dân quân, 50% hộ gia đình nhường nhà, vườn cho bộ đội đóng quân. Bất chấp sự tàn bạo của bom đạn Mỹ, nhân dân Thạch Bàn đã kiên cường chiến đấu, sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh. Sau mỗi trận bom, cán bộ và nhân dân đã tập trung sức lực khắc phục hậu quả để giảm bớt đau thương, san sẻ nỗi mất mát về người và của đối với các thôn bị hại.

Ngày 25-12-1972,  Đảng bộ và nhân dân Thạch Bàn vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm và làm việc, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình bị nạn và khen ngợi cán bộ nhân dân Thạch Bàn sớm giải quyết hậu quả ở mức thấp nhất về người và của do bom đạn của đế quốc Mỹ gây ra.

Thời gian càng lùi xa chúng ta càng có thêm điều kiện để nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về tầm vóc to lớn của chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không". Chiến thắng đó mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam; tô thắm thêm trang sử hào hùng, khích lệ niềm kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam, với ý chí quật cường cùng với quân dân Thủ đô Hà Nội, quân và dân xã Thạch Bàn đã kiên cường anh dũng giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đơn vị quân đội như trung đoàn pháo phòng không 220;  các đơn vị không quân, xăng dầu, thông tin của bộ đội sân bay Gia Lâm sơ tán, làm chỗ dựa chiến đấu chi viện cho chiến trường miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. 12 ngày đêm năm 1972 với sự kiện thôn Ngọc Trì đã được đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Thạch Bàn vững mạnh, bền vững"

Tại hội nghị lãnh đạo Đảng ủy –HĐND-UBND-UBMTTQ phường đã tặng quà lưu niệm đến các đồng chí Nguyên là lãnh đạo Đảng ủy –HĐND-UBND thời kỳ năm 1972-1975 và các đồng chí cựu đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia chiến dịch "Hà Nội- Điện Biên phủ trên không" sự kiện Thôn Ngọc Trì năm 1972.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy tặng quà lưu niệm cho các đ/c Nguyên là lãnh đạo phường qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh -QUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường tặng quà lưu niệm cho các ông, bà là cựu đoàn viên thanh niên Thôn Ngọc Trì năm 1972

 

Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Ngày đăng 18/12/2017 | 09:51  | Lượt xem: 2287

Ngày 17/12/2017, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) tới hơn 800 đảng viên của 38 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí  Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên nêu rõ Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 04 - 11/10/ 2017, tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết : Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BT Đảng ủy, CT HĐND phường phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí báo cáo viên phân tích rõ các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm "liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế"; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đồng  thời đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Cuối buổi đồng chí báo cáo viên dành  thời gian để  trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các đồng chí đảng viên xung quanh nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các đồng chí đảng viên nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Đồng thời yêu cầu 100% đảng viên viết bài thu hoạch. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó BT TT – hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng
Ngày đăng 14/12/2017 | 17:12  | Lượt xem: 2327

Sáng ngày 14/12/2017, tại Hội trường Nhà văn hóa phường Long Biên. Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng.

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các ngành đoàn thể và toàn bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường Long Biên.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng – Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới". Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề trong việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy chi bộ tiến hành triển khai kế hoạch hành động của Đảng ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên tinh thần sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị./.

Toàn cảnh hội nghị.

Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm tổng kết công tác mặt trận năm 2017
Ngày đăng 14/12/2017 | 16:03  | Lượt xem: 2326

Ngày 13/12/2017, tại nhà văn hóa phường, Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó BTTTĐU phường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường cùng các đồng chí trong TT HĐND - UBND, thường trực UB MTTQ phường, các ông bà Ủy viên UBMTTQ phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban, phó ban CTMT, đại diện các cá nhân tiêu biểu tại các BCTMT 29 TDP.

Năm 2017, Ban TT MTTQ phường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm và tổ chức phát động phong trào thi đua; phối hợp với HĐND – UBND phường,  các tổ chức thành viên tham mưu cho Đảng ủy các nhiệm vụ liên quan đến kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn minh đô thị ở khu dân cư và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần  hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân được đặc biệt quan tâm, nhiều nội dung hoạt động tuyên truyền, giám sát được hướng về khu dân cư, tổ dân phố, các ban công tác mặt trận đã phát huy được vai trò của mình, qua giám sát đã tập hợp được nhiều ý kiến của nhân dân, chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý điều hành, kiến nghị với chính quyền để tăng cường công tác quản lý và khắc phục, từ đó cũng phát huy tốt vai trò của các trưởng  ban CTMT tại khu dân cư. Ban thường trực tập trung xây dựng kế hoạch, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo QĐ 217-218 của Bộ Chính trị, nội dung đối thoại với cấp ủy, chính quyền theo QĐ 2200 của Thành ủy Hà Nội. Nhiều nội dung giám sát được Đảng, chính quyền, nhân dân quan tâm, có tác dụng xây dựng Đảng, chính quyền thiết thực.

 Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động. Hoàn thành các chỉ tiêu vận động quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động nhân đạo từ thiện đạt kết quả cao …..Phối hợp tổ chức xây sửa 5 nhà đại đoàn kết, 2 nhà tình nghĩa. Tiếp tục triển khai hỗ trợ đặc thù cho 7 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo mức 300.000đ/hộ/tháng. Vận động nhân thực hiện việc cưới, việc tang văn minh ngày càng lan tỏa, đạt các tiêu chí đề ra.

Các ý kiến phát biểu dại hội nghị đều thống nhất với nội dung kết quả công tác mặt trận năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đồng thời nêu lên những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và kiến nghị một số vấn đề liên quan tới TTĐT, VSMT, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ….

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận đã khẳng định kết quả công tác mặt trận của phường Ngọc Lâm đạt được trong  năm 2017 và những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức hoạt động từ Ban thường trực MTTQ phường tới các ban CTMT 29 TDP. Trên cơ sở các nhiệm vụ năm 2018, đồng chí cũng đề nghị MTTQ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch năm 2018; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các CVĐ do MTTQ các cấp phát động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội với các giải pháp đổi mới và linh hoạt: quan tâm giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/BCT, Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, 6 QCDC… Chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024…..

Hội nghị tổng kết trao kỷ niệm chương cho 2 trưởng ban CTMT,  biểu dương khen thưởng 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017 và tặng quà chia tay 7 trưởng ban CTMT nghỉ công tác trong năm 2017.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận

tặng kỷ niệm chương cho 2 trưởng ban CTMT

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - QUV, bí thư Đảng ủy phường

tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong năm 2017

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó BBTT Đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn Tiến- đảng ủy viên, PCT UBND

tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong năm 2017

đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến- ĐUV- CT UBMTTQ tặng quà của TT MTTQ

cho các đồng chí nguyên Trưởng Ban CTMT nghỉ công tác