Chỉ đạo điều hành

Chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2018

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:34  | Lượt xem: 163
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 04/11/2013 về công tác giáo dục

Ngày đăng 25/05/2018 | 11:27  | Lượt xem: 318
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 6 (khóa X)

Ngày đăng 02/05/2018 | 11:21  | Lượt xem: 238
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác CCTP 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 11:19  | Lượt xem: 131
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn

Ngày đăng 23/04/2018 | 10:52  | Lượt xem: 167
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát động sáng tác ca khúc về quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:43  | Lượt xem: 107
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND về việc phát động sáng tác ca khúc về quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Kế hoạch phát động sáng tác Thơ và ra mắt tập thơ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:41  | Lượt xem: 89
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND về việc phát động sáng tác Thơ và ra mắt tập thơ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” Chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018)

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:39  | Lượt xem: 239
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” Chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 -...

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:37  | Lượt xem: 81
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:35  | Lượt xem: 89
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 184/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018