Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:37  | Lượt xem: 4
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:35  | Lượt xem: 4
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 184/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng 16/04/2018 | 04:07  | Lượt xem: 89
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khoá III)

Ngày đăng 16/04/2018 | 11:15  | Lượt xem: 71
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện chủ đề của Quận năm 2018

Ngày đăng 05/04/2018 | 08:51  | Lượt xem: 119
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 04:02  | Lượt xem: 117
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 155/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận - Long Biên năm 2018”

Ngày đăng 27/03/2018 | 04:00  | Lượt xem: 104
Ngày 22 tháng 3 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận - Long Biên năm 2018”

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội chính và PCTN quý I năm 2018

Ngày đăng 13/03/2018 | 08:42  | Lượt xem: 180
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư quý I năm 2018

Ngày đăng 13/03/2018 | 08:40  | Lượt xem: 150
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý I năm 2018

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:33  | Lượt xem: 233
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) Thực hiện chủ đề năm 2018: “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”

Ngày đăng 01/03/2018 | 04:40  | Lượt xem: 296
Ngày 13/02/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) - Thực hiện chủ đề năm 2018: “Vì một Long Biên...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 01/03/2018 | 04:38  | Lượt xem: 282
Ngày 12/02/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn quận Long Biên năm 2018