Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội chính và PCTN năm 2017

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:42 PM  | Lượt xem: 27
Nội dung xem tại đây

Chỉ dạo phối hợp với Công an trong công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm trên địa bàn

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:41 PM  | Lượt xem: 28
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 03-CTr/QU năm 2017 và sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng 13/11/2017 | 09:40 AM  | Lượt xem: 127
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch thí điểm sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý năm 2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 09:38 AM  | Lượt xem: 128
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo rà soát, xây dựng danh mục quy trình nội bộ

Ngày đăng 30/10/2017 | 01:54 PM  | Lượt xem: 188
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:26 AM  | Lượt xem: 123
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" quận Long Biên năm 2017 (Từ ngày 16 - 23/10/2017)

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:25 AM  | Lượt xem: 341
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND về việc triển khai Tuần lễ " Dinh dưỡng và phát triển" quận Long Biên năm 2017 (Từ ngày 16-23/10/2017)

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:23 AM  | Lượt xem: 99
Ngày 12 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:21 AM  | Lượt xem: 81
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:19 AM  | Lượt xem: 68
Ngày 17 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND về việc tổ chức 02 buổi tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:17 AM  | Lượt xem: 67
Ngày 18 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch bình xét công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” quận Long Biên sau 02 năm xây dựng (2016 - 2017)

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:14 AM  | Lượt xem: 68
Ngày 19 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND về việc kiểm tra xét công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt...

Kế hoạch kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:12 AM  | Lượt xem: 97
Ngày 19 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 367/KH-UBND về việc kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong...

Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Ngày đăng 17/10/2017 | 02:56 PM  | Lượt xem: 163
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ quận Long Biên (khóa III)

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:15 PM  | Lượt xem: 167
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên 4 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:03 AM  | Lượt xem: 118
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 330/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên 4 tháng cuối năm 2017

Kế hoạch triển khai thực hiện "Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:01 AM  | Lượt xem: 118
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 331/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ...

Kế hoạch Diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:00 AM  | Lượt xem: 262
Ngày 22 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 332/KH-UBND về việc diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể trên địa bàn quận Long Biên năm...