TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến đối thoại về thủ tục hành chính 6 đầu năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên

01/06/2022 | 11:08  | Lượt xem: 355
Sáng ngày 30/06, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Lãnh đạo UBND quận với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận 6...

Hội nghị trực tuyến đối thoại về thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:21  | Lượt xem: 624
Sáng ngày 30/11, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Lãnh đạo UBND quận với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận 6...

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 26/10/2022 | 10:31  | Lượt xem: 371
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến...