Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5872/QĐ-UBND Về việc thu hồi 102.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Vương đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 28/06/2037
4918/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Danh Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 17/09/2034
4100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Khương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 22/11/2031
2041/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,20 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Vân Nga và bà Đặng Thị Yến (Ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/06/2026
1335/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 345.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Yến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 27/05/2024
2590/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giải hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 14/06/2021
2447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 04/06/2021
2380/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 28/05/2021
2308/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý Nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 26/05/2021
2224/QĐ-UBND Về việc các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội. 18/05/2021
2171/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội. 17/05/2021
1986/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 05/05/2021
1985/QĐ-UBND Về việc bải bỏ quy trình nội bội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 05/05/2021
1912/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 28/04/2021
143/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quận quý I/2021 14/04/2021
1612/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 08/04/2021
238-TB/QU THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ nhiệm Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy tại cuộc họp giao ban Ban chủ nhiệm Chương trình, Quý I năm 2021 29/03/2021
1320/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tịc hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội 18/03/2021
1319/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 18/03/2021
02/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 17/03/2021