Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5872/QĐ-UBND Về việc thu hồi 102.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Vương đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 28/06/2037
4918/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Danh Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 17/09/2034
4100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Khương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 22/11/2031
2041/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,20 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Vân Nga và bà Đặng Thị Yến (Ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/06/2026
1335/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 345.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Yến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 27/05/2024
1543/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 11/05/2022
1533/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố 10/05/2022
1535/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố 10/05/2022
1534/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. 10/05/2022
1500/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 05/05/2022
1494/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội 04/05/2022
1483/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 04/05/2022
58/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư (theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016), thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận (theo phân cấp tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021) 27/04/2022
57/NQ-HĐND Về việc ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án "Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội" 27/04/2022
56/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên 27/04/2022
55/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an quận Long Biên 27/04/2022
54/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên 27/04/2022
53/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 27/04/2022
52/NQ-HĐND Về việc bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2022) 27/04/2022
1302/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn thư-lưu trữ; Chinh quyền địa phương; Công chức viên chức;Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp công lập;tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện;Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 15/04/2022