Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 1352/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018 04/10/2018
QĐ số 1348/QĐ-CTUBND ngày 28/9/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ T9/2018 28/09/2018
3987/QĐ-UBND Vv thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT quận Long Biên năm 2019 28/09/2018
24/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt quận Long Biên năm 2019 28/09/2018
23/KH-UBND Kế hoạch tổng kết phong trào Thi đua chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) 28/09/2018
1285/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng thành tích đột xuất (Công an Quận) 18/09/2018
QĐ số 1283/QĐ-CTUBND ngày 17/9/2018 V/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên T9/2018 17/09/2018
1273/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng thành tích đột xuất (Công an Quận) 14/09/2018
1271/QĐ-CTUBND Vv khen các tập thể có thành tích tổ chức tốt giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 45 vì hòa bình quận Long Biên 13/09/2018
QĐ số 1261/QĐ-CTUBND quận ngày 7/9/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành, hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
QĐ số 1260/QĐ-CTUBND ngày 7/9/2018 QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Quận ủy - HĐND - UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018. 07/09/2018
1071/QĐ-CTUBND V/v công nhận và khen thưởng đơn vị đạt mô hình "Trường học điện tử" năm học 2017-2018 17/08/2018
3079/QĐ-UBND Về việc thu hồi 112.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quang Tuấn đại diện các đồng sử dụng chô ôngNguyễn Quang Minh (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3078/QĐ-UBND Về việc thu hồi 168.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Hồng đại diện các đồng sử dụng cho ông Trịnh Xuân Thức (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3077/QĐ-UBND Về việc thu hồi 47.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vĩnh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3076/QĐ-UBND Về việc thu hồi 38.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Nhũ đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3075/QĐ-UBND Về việc thu hồi 228.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3074/QĐ-UBND Về việc thu hồi 359.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Thị Bích đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3073/QĐ-UBND Về việc thu hồi 186.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Như Hùy đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 16/08/2018
3072/QĐ-UBND Về việc thu hồi 344.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Bính đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 16/08/2018