Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ 192/CTUBND quận QĐ v/v khen thưởng CBCCVC khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ 202/CTUBND QĐ v/v khen thưởng CBCCVC hoàn thành tốt, hoàn thành XSNV tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ 136/CTUBND ngày 18/2/2019 QĐ v/v khen thưởng gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2019 13/02/2019
128/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 127/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 58/QĐ-CTUBND ngày 18/1/2019 QĐ v/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long BIên năm 2019 18/01/2019
QĐ số 53/QĐ-CTUBND ngày 16/1/2019 QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2018 16/01/2019
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thực hiện Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 08/01/2019
QĐ số 2/2019 khen tháng 12 khối HĐND-UBND quận QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ HTXSVN khối HĐND-UBND quận tháng 12/2018 04/01/2019
6755/QĐ-UBND Về việc thu hồi 72.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Vinh đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 28/12/2018
6754/QĐ-UBND Về việc thu hồi 330 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hoà đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 28/12/2018
6753/QĐ-UBND Về việc thu hồi 329.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhung đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 28/12/2018
6737/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 41,6 m2 đất đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiếu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 28/12/2018
6735/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17,9 m2 đất đối với ông Nguyễn Duy Điện đang sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 28/12/2018
6733/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.6 m2 đất đối với bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Văn Thực đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 28/12/2018
6710/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 714,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lã Văn Mầm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 28/12/2018
6685/QĐ-UBND Về việc thu hồi 326.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Văn Truyện đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh,quận Long Biên 27/12/2018
6684/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thảo đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6683/QĐ-UBND Về việc thu hồi 167.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Ưng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6682/QĐ-UBND Về việc thu hồi 132.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đức Minh và các hàng thừa kế của bà Hoàng Thị Than (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018