Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3598/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 2,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Tính đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 07/03/2030
150/TB-UBND Công khai tình hình thưc hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2020 10/04/2020
128/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên năm 2020 20/03/2020
127/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Long Biên 20/03/2020
126/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2020) 20/03/2020
125/NQ-HĐND Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị cho Công an quận Long Biên năm 2020 20/03/2020
124/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 – Thành phố Hà Nội 20/03/2020
123/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án hoàn trả vốn ứng từ Quỹ đầu tư phát triển đất Thành phố Hà Nội để thực hiện một số dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Long Biên 20/03/2020
122/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 17 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội 20/03/2020
121/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư 04 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 20/03/2020
663/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2019 11/02/2020
662/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2020 11/02/2020
120/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 31/01/2020
119/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 31/01/2020
118/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/01/2020
497/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể có thành tích trong đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận 2019 14/01/2020
01/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội 13/01/2020
441/QĐ-UBND Vv khen thưởng CBCCVC, NLĐ Bộ phận TN&TKQ, trường học hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 12/2019 10/01/2020
16/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 10/01/2020
424/QĐ- UBND Công bố công khai dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2020 10/01/2020