Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
104/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Đề án “Lắp đặt hệ thống camera nhằm tăng cường quản lý an ninh xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019-2020” và dự án “Lắp đặt hệ thống camera nhằm tăng cường quản lý an ninh xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên năm 2019” 31/10/2019
103/NQ-HĐND Cho ý kiến về vệc hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên 31/10/2019
102/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các phòng, ban ngành, đoàn thể đơn vị và UBND các phường năm 2019 31/10/2019
101/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 31/10/2019
100/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên năm 2019 31/10/2019
99/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 03/10/2019
98/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng bến lấy nước chữa cháy và lắp mới bổ sung các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên 17/09/2019
97/NQ-HĐND Về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/09/2019
96/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/09/2019
2525/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 23,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Quang Hải và Quyền Thị Ngọc 26/08/2019
2524/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 129,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Anh Tuấn và Hoàng Thị Yên 26/08/2019
2523/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 177,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Đức Trung 26/08/2019
2522/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 110,9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lã Văn Mầm 26/08/2019
2521/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 6,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Văn Mễ 26/08/2019
2520/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 32,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Thanh 26/08/2019
2519/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 131,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thúy 26/08/2019
2518/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 100,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Đình Cường 26/08/2019
2512/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36,26m2 đất đối với ông Trần Quý Dương và bà Phùng Thị Tuyết đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đi khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất 2 bên đường), phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 26/08/2019
2511/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,47m2 đất đối với ông Nguyễn Mộng Hùng và bà Võ Thị Minh Triệu đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đi khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất 2 bên đường), phường Phúc Lợi, quận Long Biên 26/08/2019
2440/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.461,9 m2 đất nông nghiệp do UBND phường Phúc Đồng quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019