lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 06/11/2017 - 12/11/2017)

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:37 AM  | Lượt xem: 123
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (07/11) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 23/10/2017-29/10/2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:47 AM  | Lượt xem: 138
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (24/10) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 09/10/2017 - 15/10/2017)

Ngày đăng 09/10/2017 | 08:55 AM  | Lượt xem: 107
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (10/10) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy Thắng ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40 (từ 02/10/2017 - 08/10/2017)

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:24 PM  | Lượt xem: 149
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (03/10) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 25/9/2017- 01/10/2017)

Ngày đăng 25/09/2017 | 09:39 AM  | Lượt xem: 171
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (26/9) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Thế...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 38 (từ 18/9/2017-24/9/2017)

Ngày đăng 18/09/2017 | 01:53 PM  | Lượt xem: 157
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (19/9) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 37 (từ 11/9/2017 - 17/9/2017)

Ngày đăng 11/09/2017 | 02:03 PM  | Lượt xem: 107
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (12/9) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 35 (từ 28/8/2017 - 03/9/2017)

Ngày đăng 28/08/2017 | 08:33 AM  | Lượt xem: 124
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (29/8) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 21/8/2017 - 27/8/2017)

Ngày đăng 28/08/2017 | 08:27 AM  | Lượt xem: 96
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (22/8) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 07/8/2017 - 13/8/2017)

Ngày đăng 06/08/2017 | 10:38 PM  | Lượt xem: 180
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (08/8) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 31 (từ 31/7/2017 - 06/8/2017)

Ngày đăng 31/07/2017 | 09:50 AM  | Lượt xem: 182
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (01/8) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 30 ( từ 24/7/2017 - 30/7/2017)

Ngày đăng 24/07/2017 | 09:24 AM  | Lượt xem: 210
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (25/7) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận quý III năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 08:37 AM  | Lượt xem: 181
.

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27 (từ 03/7/2017 - 09/7/2017)

Ngày đăng 02/07/2017 | 10:15 PM  | Lượt xem: 216
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (04/7) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 25 (từ 19/6/2017 - 25/6/2017)

Ngày đăng 19/06/2017 | 09:33 AM  | Lượt xem: 291
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (20/6) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 22 (từ 29/5/2017 - 04/6/2017)

Ngày đăng 30/05/2017 | 08:05 AM  | Lượt xem: 277
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (30/5) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 21 (từ 22/5/2017-28/5/2017)

Ngày đăng 21/05/2017 | 08:14 PM  | Lượt xem: 263
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (23/5) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 16 (từ 17/4/2017-23/4/2017)

Ngày đăng 17/04/2017 | 01:50 PM  | Lượt xem: 530
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (18/4) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 14 (từ 03/4/2017 - 09/4/2017)

Ngày đăng 03/04/2017 | 11:12 AM  | Lượt xem: 742
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (04/4) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 20/3/2017-26/3/2017)

Ngày đăng 20/03/2017 | 09:51 AM  | Lượt xem: 581
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (21/3) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...