lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 10/02 - 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:26  | Lượt xem: 82
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/02) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 03/02/2020 - 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:56  | Lượt xem: 54
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (04/02) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 52 (từ 23/12/2019 - 29/12/2019)

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:29  | Lượt xem: 181
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (24/12) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 50 (từ 09/12/2019 - 15/12/2019)

Ngày đăng 07/12/2019 | 09:30  | Lượt xem: 143
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/12) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (từ 25/11/2019 - 01/12/2019)

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:12  | Lượt xem: 204
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (26/11) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 04/11/2019 - 10/11/2019)

Ngày đăng 04/11/2019 | 10:34  | Lượt xem: 111
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/11) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 21/10/2019 - 27/10/2019)

Ngày đăng 21/10/2019 | 09:53  | Lượt xem: 96
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 22/10 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 07/10/2019 - 13/10/2019)

Ngày đăng 07/10/2019 | 10:16  | Lượt xem: 117
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 08/10 )...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 23/9/2019 - 29/9/2019)

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:38  | Lượt xem: 104
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 24/9 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 38 (từ 16/9/2019 - 22/9/2019)

Ngày đăng 16/09/2019 | 02:29  | Lượt xem: 117
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 17/9 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36/2019 (từ ngày 02/9/2019 - 08/9/2019)

Ngày đăng 03/09/2019 | 12:21  | Lượt xem: 157
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm 03/9 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 19/8/2019 - 25/8/2019)

Ngày đăng 19/08/2019 | 03:35  | Lượt xem: 156
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 20/8 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 05/8/2019 - 11/8/2019)

Ngày đăng 05/08/2019 | 02:44  | Lượt xem: 127
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 06/8 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 31 (từ 29/7/2019 - 04/8/2019)

Ngày đăng 29/07/2019 | 02:42  | Lượt xem: 113
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 30/7 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 30 (từ 22/7/2019 - 28/7/2019)

Ngày đăng 22/07/2019 | 09:06  | Lượt xem: 90
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 24/7 ) ...

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư quận ủy năm 2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 11:03  | Lượt xem: 3001
Nội dung xem tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (từ 26/11/2018 - 02/12/2018)

Ngày đăng 26/11/2018 | 08:39  | Lượt xem: 2604
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 27/11 ) 8h 3 0 - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 46 (từ 12/11/2018 - 18/11/2018)

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:05  | Lượt xem: 1665
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 13/11 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 05/11/2018 - 11/11/2018)

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:19  | Lượt xem: 1430
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 06/11 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 44 (từ 29/10/2018 - 04/11/2018)

Ngày đăng 29/10/2018 | 04:47  | Lượt xem: 1427
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 30/10 ) 8h30-11h30 ...