lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 04 (từ 22/01/2018 - 28/01/2018)

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:22  | Lượt xem: 35
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 23/01 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân tuần 02 (từ 08/01/2018 - 14/01/2018)

Ngày đăng 08/01/2018 | 09:12  | Lượt xem: 90
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (09/01) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Mạnh...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 01 (từ 01/01/2018 - 07/01/2018)

Ngày đăng 08/01/2018 | 09:08  | Lượt xem: 72
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (02/01) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 52 (từ 25/12/2017 - 31/12/2017)

Ngày đăng 25/12/2017 | 04:51  | Lượt xem: 97
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (26/12) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Mạnh...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 51 (từ 18/12/2017 - 24/12/2017)

Ngày đăng 18/12/2017 | 08:27  | Lượt xem: 115
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (19/12) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 49 (từ 04/12/2017 - 10/12/2017)

Ngày đăng 04/12/2017 | 09:45  | Lượt xem: 239
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (05/12) 8h00-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 47 (từ 20/11/2017 - 26/11/2017)

Ngày đăng 20/11/2017 | 11:26  | Lượt xem: 301
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (21/11) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 06/11/2017 - 12/11/2017)

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:37  | Lượt xem: 353
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (07/11) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 23/10/2017-29/10/2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:47  | Lượt xem: 346
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (24/10) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 09/10/2017 - 15/10/2017)

Ngày đăng 09/10/2017 | 08:55  | Lượt xem: 286
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (10/10) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy Thắng ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40 (từ 02/10/2017 - 08/10/2017)

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:24  | Lượt xem: 361
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (03/10) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 25/9/2017- 01/10/2017)

Ngày đăng 25/09/2017 | 09:39  | Lượt xem: 365
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (26/9) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Thế...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 38 (từ 18/9/2017-24/9/2017)

Ngày đăng 18/09/2017 | 01:53  | Lượt xem: 310
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (19/9) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 37 (từ 11/9/2017 - 17/9/2017)

Ngày đăng 11/09/2017 | 02:03  | Lượt xem: 220
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (12/9) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 35 (từ 28/8/2017 - 03/9/2017)

Ngày đăng 28/08/2017 | 08:33  | Lượt xem: 248
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (29/8) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 21/8/2017 - 27/8/2017)

Ngày đăng 28/08/2017 | 08:27  | Lượt xem: 269
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (22/8) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 07/8/2017 - 13/8/2017)

Ngày đăng 06/08/2017 | 10:38  | Lượt xem: 332
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (08/8) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 31 (từ 31/7/2017 - 06/8/2017)

Ngày đăng 31/07/2017 | 09:50  | Lượt xem: 329
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (01/8) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 30 ( từ 24/7/2017 - 30/7/2017)

Ngày đăng 24/07/2017 | 09:24  | Lượt xem: 313
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (25/7) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận quý III năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 08:37  | Lượt xem: 305
.