lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 33 (từ 13/8/2018 - 19/8/2018

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:44  | Lượt xem: 24
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 14/8 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 06/8/2018 - 12/8/2018)

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:43  | Lượt xem: 62
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 07 / 8 ) 8h 3 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27 (từ 02/7/2018 - 08/7/2018)

Ngày đăng 02/07/2018 | 03:52  | Lượt xem: 79
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 03/7 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân tuần 19 (từ 07/5/2018 - 13/5/2018)

Ngày đăng 07/05/2018 | 04:48  | Lượt xem: 254
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 08/5 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 17 (từ 23/4/2018 - 29/4/2018)

Ngày đăng 23/04/2018 | 05:35  | Lượt xem: 221
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 24/4 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 14 (từ 02/4/2018 - 08/4/2018)

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:26  | Lượt xem: 210
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 03/4 ) 8h 0 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 19/3/2018 - 25/3/2018)

Ngày đăng 19/03/2018 | 01:39  | Lượt xem: 285
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ( 20 / 3 ) 8h 0 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09 (từ 26/02/2018 - 04/3/2018)

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:51  | Lượt xem: 309
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 27/02 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 12/02/2018 - 18/02/2018)

Ngày đăng 13/02/2018 | 08:33  | Lượt xem: 198
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 13 / 02 ) 8h 0 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 05/02/2018 - 11/02/2018)

Ngày đăng 05/02/2018 | 05:40  | Lượt xem: 266
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 06/02 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 05 (từ 29/01/2018 - 04/02/2018)

Ngày đăng 29/01/2018 | 08:21  | Lượt xem: 329
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 30/01 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 04 (từ 22/01/2018 - 28/01/2018)

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:22  | Lượt xem: 337
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 23/01 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân tuần 02 (từ 08/01/2018 - 14/01/2018)

Ngày đăng 08/01/2018 | 09:12  | Lượt xem: 314
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (09/01) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Mạnh...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 01 (từ 01/01/2018 - 07/01/2018)

Ngày đăng 08/01/2018 | 09:08  | Lượt xem: 256
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (02/01) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 52 (từ 25/12/2017 - 31/12/2017)

Ngày đăng 25/12/2017 | 04:51  | Lượt xem: 294
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (26/12) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Mạnh...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 51 (từ 18/12/2017 - 24/12/2017)

Ngày đăng 18/12/2017 | 08:27  | Lượt xem: 288
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (19/12) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 49 (từ 04/12/2017 - 10/12/2017)

Ngày đăng 04/12/2017 | 09:45  | Lượt xem: 412
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (05/12) 8h00-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 47 (từ 20/11/2017 - 26/11/2017)

Ngày đăng 20/11/2017 | 11:26  | Lượt xem: 482
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (21/11) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 06/11/2017 - 12/11/2017)

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:37  | Lượt xem: 576
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (07/11) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 23/10/2017-29/10/2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:47  | Lượt xem: 524
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (24/10) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu...